Navrhování technologie ošetření stromů se zaměřením na naplnění pěstebního cíle

Termín bude vypsán dle zájmu, Seminář

Ing. Petr Růžička

Rezervovat místo na semináři

Zadejte počet rezervací

Detaily účastníků

* Požadované pole

Popis akce - charakteristika

 Cílem semináře je obeznámit účastníky s jednoznačným stanovením zásahů pro konkrétní strom a danou lokalitu.
Oblasti, na které se v rámci semináře zaměříme:

  • Stanovení pěstebního cíle, tzn. stanovení priorit (provozní bezpečnost, estetická funkce, prodloužení funkčního setrvání jedince na dané lokalitě).
  • Výběr řešení konkrétní lokality v „režimu“ zdravotních, nebo bezpečnostních řezů.
  • Vysvětlení struktury zásahů v rámci Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A02 002:2015 Řez stromů a připravovaného standardu Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy.
  • Modulové skládání jednotlivých typů zásahů u konkrétních stromů.
  • Nestandardní způsoby ošetření stromů.

Přednášející: Ing. Petr Růžička

Pro koho je akce určena

  • Seminář je určený především pro osoby navrhující zásahy na stromech ať již v rámci projekce, nebo samotné realizace

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Navrhování technologie ošetření stromů se zaměřením na naplnění pěstebního cíle 2020-01-22