Navrhování travních porostů, specifické druhy trávníků

Termín bude vypsán dle zájmu, Seminář

Ing. Marek Hamata

Rezervovat místo na semináři

Zadejte počet rezervací

Detaily účastníků

* Požadované pole

Popis akce - charakteristika

Trávníky pro veřejný prostor, soukromé zahrady, sportovní využití, extenzivní a alternativní využití travnatých ploch. Na semináři budou popsány jednotlivétechnologiezakládání travnatých ploch (výsev, výsev předklíčeným osivem, výdrol ze sena, pokládka textilií se všitým osivem, hydroosev, pokládka travního koberce a pokládka travního koberce nestandardní velikosti), včetně obecné a speciální péče v průběhu roku. Přednášející dále poukáže na souvislosti se stávajícími normami ČSN 83 9011 a 83 9031.

Součástí semináře je také i dle zájmu průběžná a bezprostřední diskuse k aktuálně prezentovaným tématům. Seminář bude doplněn o poznatky z praxe včetně konkrétních příkladů dané problematiky nejen z ČR ale taktéž ze zahraničí.

Přednášející: Ing. Marek Hamata

Pro koho je akce určena

  • úředníky státní správy a samosprávy
  • osoby vykonávající technické dozory a zaměstnanci realizačních firem
  • krajináře
  • krajinářské architekty
  • projektanty
  • studenty
  • zájemce o danou problematiku

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Navrhování travních porostů, specifické druhy trávníků 2020-01-22