Ochrana veřejné zeleně – od teorie k praxi

Termín bude vypsán dle zájmu, Seminář

Ing. Jakub Beránek, Ph.D.

Rezervovat místo na semináři

Zadejte počet rezervací

Detaily účastníků

* Požadované pole

Popis akce - charakteristika

Cílem semináře je v první části seznámit účastníky se základní legislativou v ochraně rostlin, včetně povinností z ní vyplívajících a představit aplikaci Rostlinolékařský portál a možnosti jejího využití v ochraně dřevin. Druhá část by pak měla přiblížit účastníkům symptomatologii škůdců dřevin v obecné rovině a možnosti využití digitální fotografie při diagnostice škodlivých organismů.

1) Postavení ÚKZÚZ v ochraně dřevin (Co je to ÚKZÚZ, základní RL legislativa a ohlašovací povinnost)
2) Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ
3) Symptomatologie škůdců dřevin
4) Využití digitální fotografie při diagnostice škodlivých organismů – možnosti spolupráce.

Přednášející: Ing. Jakub Beránek, Ph.D.

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Ochrana veřejné zeleně – od teorie k praxi 2020-02-15