Popis akce - charakteristika

Tento kurz bude obsahově zaměřen na péči o výsadby a mladé stromy se zaměřením na obranu vůči nejčastěji se vyskytujícím škůdcům a chorobám na této věkové skupině dřevin. Na úvod bude probrána charakteristika stavu dřevin těsně před a po výsadbě. Budou představena podrobná kritéria, která je třeba kontrolovat v rámci přejímky sadebního materiálu, tak aby bylo možné minimalizovat následné poškozování dřeviny chorobami či škůdci. Dále rizika (stresory), které je třeba co nejvíce eliminovat v zájmu přežití vysazených stromů na novém stanovišti a jejich návaznost na následné napadení škůdci či chorobami typickými pro tuto věkovou kategorii dřevin. Na konec budou představeny základní druhy škůdců a chorob napadajících mladé dřeviny, budou podrobně probrány nejčastější predispoziční faktory vedoucí k napadení dřeviny a taktéž budou probrány možnosti obrany dřevin.

Přednášející: Ing. Jiří Rozsypálek, Ing. Petr Martinek Ph.D.

Pro koho je akce určena

  • arboristy
  • osoby vykonávající technické dozory a zaměstnance realizačních firem
  • úředníky státní správy a samosprávy
  • krajináře
  • studenty
  • zájemce o danou problematiku

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
Péče o zdravotní stav výsadeb a mladých dřevin 2020-01-22