Pernštejn, Kunštát a Lysice – 6/2021

24. 6. 2021 , Exkurze

doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Vyplnit přihláškuCena od 650 Kč

Objednat Pernštejn, Kunštát a Lysice – 6/2021

Vaše cena1000
S členstvím v SZKT ušetříte

Popis akce - charakteristika

Odborná exkurze na tři zajímavé lokace.

Pod gotickým hradem Pernštejn se po několikaleté obnově zpřístupnil areál Vrchnostenské zahrady. Během revitalizace zde bylo vysázeno více jak 500 dřevin a návštěvníci se rovněž mohou těšit na nově opravenou poustevnu, čínský pavilon nebo vyhlídkovou terasu.
Časosběrné video o průběhu rekonstrukce zahrady.

Navštívíme také zámek Kunštát a zámek Lysice, kde je zahrada před obnovou.

Tuto akci jsme pojali výjimečně bez organizované autobusové dopravy. Účastníci se budou dopravovat po vlastní ose. Přihlášeným v případě zájmu zprostředkujeme kontakt na ostatní účastníky – spolujízda.

Přednášející: doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Akademický pracovník - docent, Ústav biotechniky zeleně ZF MENDELU; autorizovaný krajinářský architekt, Atelier Krejčiříkovi

Pro koho je akce určena

 • Krajinářské architekty a projektanty
 • Odborné pracovníky státní správy
 • Odbornou veřejnost...

Program

 • 9:45 - 10:00

  Prezence účastníků, výdej sluchátek.

 • 10:00 - 12:30

  Pernštejn - Vrchnostenská zahrada | Vrchnostenská zahrada pod hradem byla založena na přelomu 18. a 19. století. Ve dvacátém století zahrada téměř zanikla. Stromy na skalnatém podloží padaly po desítkách. Vývraty pomalu destruovaly cestní síť a terasování svahu. V roce 1964 zpracoval první studii Dušan Riedel. Druhá studie byla vypracována v roce 1999 ateliérem Heleny Finsterlové. V roce 2015 byla vypracována aktuální projektová dokumentace se zapracováním posledních archivních poznatků, které se zpřesnily archeologickými postupy za použití georadaru, který odhalil autentické zbytky původní anglo-čínské zahrady. Zahrada byla obnovena v letech 2016-2020 na základě velmi přísné vědecké obnovy a bude otevřena veřejnosti 28. 5. 2021. V zahradě byly obnoveny doložené stavby včetně mobiliáře jako Čínské paraplíčko, Obelisk, kašny a barokní bazén s Tureckými lázněmi, Poustevny a Epitafu. Vegetace je řešena podle archivních popisů. Vrchnostenská zahrada byla obnovena jako unikátní komplex zahrad dokládající anglo-čínskou zahradu jako jednu ze zajímavých etap vývoje krajinářské architektury.

 • 12:30 - 13:00

  Přestávka na individuální oběd (nutno vzít jídlo na celý den).

 • 13:45 - 14:30

  Kunštát | Hrad, na kterém se narodil Jiří z Poděbrad a z Kunštátu. Hrad byl přebudován na zámek a přiléhající zahrady. Zahrada na terase pod zámkem je přísně formální ze stříhaných stěn lip a habrů, proto se nazývá Habrůvka. Cesta k zámku je lemována stříhanými lípami, které se postupně obnovují. Na zahradu navazují ovocné sady zvané Třešňůvka a Panská zahrada. Soubor stříhaných stromů je asi největší tohoto typu v České republice systematicky obnovovaných od roku 2000.

 • 15:00 - 16:30

  Lysice | Zahrada v Lysicích je ve svém vývoji velmi zajímavá. V zahradě jsou prvky barokní zahrady až po úpravy z 1. republiky. Součástí je i produkční zahradnictví s oranžérií a především zachovalou fíkovnou s odsouvací střechou. Zahrada je před obnovou. Nad zámeckým areálem se nachází obora.

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 20. 6. 2021.

!POZOR! Podmínkou účasti na akci je zaslání potvrzení/čestného prohlášení (samotest) o negativním antigenním nebo PCR testu nebo potvrzení o očkování, do 22 .6. 2021, 10:00 hodin na email: kancelar@szkt.cz. V opačném případě oslovíme náhradníky. Akceptujeme i potvrzení o prodělaném onemocnění Covid (ne starší 180 dní).

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě faktury, až po zaslání potvrzení nebo čestného prohlášení o negativním testu. Organizátor nezajišťuje dopravu – tudíž není zahrnuta v ceně. Vstupné do parků je zahrnuto v ceně exkurze.

Organizační informace obdržíte asi 3 dny před akcí. Vzhledem k postupnému uvolňování epidemiologických opatření, vám v těchto informacích zašleme konečné potvrzení o konání akce . (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na: kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

1250 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

650 Kč

nečlen

nečlen

1900 Kč

nečlen

student

980 Kč

Podobné akce

150 150 Pernštejn, Kunštát a Lysice – 6/2021 2021-06-25