Pozemkové úpravy a krajinné plánování – 1/2020 – KAPACITA NAPLNĚNA!

21.1.2020, Seminář

Ing. Klára Salzmann, Doc. Ing. Alena Salašová, Ph.D., Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D., Ing. Radek Dlouhý, Ing. Zdeněk Jahn a další

Popis akce - charakteristika

Krajina je naším základním životním prostorem. V krajině probíhají všechny naše aktivity – v krajině žijeme, pracujeme, odpočíváme – je to zdroj všech základních surovin, potravin, ale také vody, vzduchu…Dnes již víme, že krajinou se musíme zabývat jako celkem a také víme, že musíme hledat společná řešení. Zemědělská krajina představuje 54 % území České republiky.

Pozemkové úpravy jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů krajinného plánování, jsou obrovským přínosem nejen pro majitelé pozemků, ale i pro obce. Jejich prostřednictvím dochází k vyřešení často složitých vlastnických vztahů, které brání racionálnímu hospodaření vlastníků půdy, ale i realizaci veřejně prospěšných opatření či staveb, mezi které patří polní a lesní cesty, protipovodňová a protierozní opatření nebo výsadba zeleně.

Přednášející: Ing. Klára Salzmann, Doc. Ing. Alena Salašová, Ph.D., Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D., Ing. Radek Dlouhý, Ing. Zdeněk Jahn a další

Pro koho je akce určena

 • Seminář je určen pro širší odbornou veřejnost
 • krajinářské architekty
 • projektanty pozemkových úprav a vodohospodářských úprav
 • úředníky, starosty obcí a další

Program

 • 9:30

  Problematika krajiny

  Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

 • 10:00

  Možnosti a formy Krajinného plánování

  Doc. Ing. Alena Salašová, Ph.D.

 • 10:30

  Pozemkové úpravy očima projektantů

  Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D., Ing. Radek Dlouhý

 • 11:30

  Pozemkové úpravy očima úředníka

  Ing. Zdeněk Jahn, vedoucí Pobočky Nymburk

 • 12:00

  Přestávka na oběd

 • 13:00

  Zkušenosti starostů/ starostek s pozemkovými úpravami

  Město Verneřice: Ing. Daniel Zygula; Červené Pečky: Lubomír Jirků

 • DISKUZNÍ PANEL

Organizační informace

Snížená cena pro členy ČMKPÚ (vyberte možnost pro členy SZKT).

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 15.1.2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

1000 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

500 Kč

nečlen

nečlen

1600 Kč

nečlen

student

800 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Pozemkové úpravy a krajinné plánování – 1/2020 – KAPACITA NAPLNĚNA! 2020-02-10