Právní aspekty ochrany významných krajinných prvků (VKP) – 6/2019

11.6.2019, Seminář

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph. D.

Vyplnit přihláškuCena od 560 Kč

Objednat Právní aspekty ochrany významných krajinných prvků (VKP) – 6/2019

Vaše cena1000
S členstvím v SZKT ušetříte

Popis akce - charakteristika

 1. VKP, obecná definice v ZOPK, VKP ve zvláště chráněných územích (výklad výkladové komise ministra žp), spory o naplnění obecné definice v případě konkrétního VKP ze zákona, spory o vztah definic VKP ze zákona k případným definicím obdobných pojmů v jiných zákonech (vodní tok, rybník, les) a jejich řešení podle judikatury 
 2. VKP ze zákona a VKP registrované, shodný ochranný režim (zejména § 4 odst. 2 ZOPK), kompetence OOP ve vztahu k VKP
 3.  Řízení o registraci VKP, účastníci řízení, nenutnost souhlasu vlastníka (rozsudek)
 4. Judikatura k otázce potřeby závazného stanoviska podle § 4 odst. 2 ZOPK k zásahu do VKP
 5. Kdy se závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 ZOPK vydává formou závazného stanoviska podle § 149 správního řádu a kdy formou správního rozhodnutí
 6. Náležitosti žádosti o závazné stanovisko k zásahu do VKP
 7. Vodní zákon a zásahy do VKP
 8. Sankční koncovka – přestupky vůči VKP podle ZOPK, prokázání škodlivosti zásahu (hojná judikatura), event. trestný čin
 9. Další judikatura k VKP – otázka (ne)možnosti vydat závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 ZOPK dodatečně, judikatura k otázce výjimečného vydává aktů orgánu ochrany přírody „dodatečně“ (např. povolení k šíření nepůvodních druhů podle § 5 odst. 4 a 5 ZOPK)
 10. Diskuse nad konkrétními dotazy účastníků semináře

Přednášející: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph. D.

Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí

Pro koho je akce určena

 • krajinářské architekty a projektanty
 • odborné pracovníky státní správy a samosprávy
 • správce zeleně, majitele a vedoucí zaměstnance odborných zahradnických firem
 • zájemce o autorizaci A.3
 • technický dozor investora
 • učitele odborného školství, studenty odborných škol

Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF, Václavské náměstí 833/31, Praha 1

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 1.6. 2019. (Poté se rozhoduje zda se seminář naplnil. Hlaste se proto prosím včas.) Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, nebo emailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na   kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

1190 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

560 Kč

nečlen

nečlen

1800 Kč

nečlen

student

900 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Právní aspekty ochrany významných krajinných prvků (VKP) – 6/2019 2020-01-15