Procházka parkem s entomologem, Brno – 6/2020

30. 6. 2020, Workshop

Ing. Petr Martinek, Ph.D.

Vyplnit přihláškuCena od 540 Kč

Objednat Procházka parkem s entomologem, Brno – 6/2020

Vaše cena1000
S členstvím v SZKT ušetříte

Popis akce - charakteristika

Celý den bude věnován terénní pochůzce s ukázkami škůdců přímo v terénu.

Přednášející: Ing. Petr Martinek, Ph.D.

Entomolog, vědecko - výzkumný pracovník Mendelovy univerzity v Brně

Pro koho je akce určena

  • Stromolezce a arboristy, odborné pracovníky státní správy
  • Krajinářské architekty a projektanty
  • Technický dozor investora majitele a vedoucí zaměstnance odborných zahradnických firem
  • Učitele odborného školství a studenty odborných škol ...

Program

  • Workshop bude tvořen rozsáhlým výkladem s praktickými ukázkami determinace hmyzu, který se na dřevinách rostoucích mimo les vyskytuje.

  • Komentovány budou především možné dopady aktivity bezobratlých na fyziologický stav hostitelské dřeviny a také možná managementová opatření pro zabránění dalších škod na dotčených stromových jedincích.

  • Kurz nebude zaměřen pouze na škodlivě působící hmyzí druhy, komentovány budou také obecné zákonitosti výskytu zvláště chráněných druhů hmyzu na dřevinách.

Místo konání: Brno, Park Lužánky

Organizační informace

Přihlaste se nejlépe do 15.6.2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. V TOMTO PŘÍPADĚ NELZE PLATIT NA MÍSTĚ!

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

1080 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

540 Kč

nečlen

nečlen

1630 Kč

nečlen

student

820 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Procházka parkem s entomologem, Brno – 6/2020 2020-06-30