Procházka parkem s entomologem, Praha – 6/2019

20.6.2019, Seminář

Ing. Petr Martinek, Ph. D.

Vyplnit přihláškuCena od 540 Kč

Objednat Procházka parkem s entomologem, Praha – 6/2019

Vaše cena1000
S členstvím v SZKT ušetříte

Popis akce - charakteristika

Náplní tohoto workshopu bude praktická terénní pochůzka kolem dřevin v parku Stromovka. Workshop bude tvořen rozsáhlým výkladem s praktickými ukázkami determinace hmyzu, který se na dřevinách rostoucích mimo les vyskytuje. Komentovány budou především možné dopady aktivity bezobratlých na fyziologický stav hostitelské dřeviny a také možná managementová opatření pro zabránění dalších škod na dotčených stromových jedincích. Kurz nebude zaměřen pouze na škodlivě působící hmyzí druhy, komentovány budou také obecné zákonitosti výskytu zvláště chráněných druhů hmyzu na dřevinách.

Přestávka na individuální oběd bude dohodnuta na místě s lektorem!

Přednášející: Ing. Petr Martinek, Ph. D.

Entomolog, vědecko - výzkumný pracovník Mendelovy univerzity v Brně

Pro koho je akce určena

 • Seminář je určen především pro: stromolezce a arboristy
 • krajinářské architekty a projektanty
 • odborné pracovníky státní správy
 • technický dozor investora
 • majitele a vedoucí zaměstnance odborných zahradnických firem
 • učitele odborného školství a studenty odborných škol

Program

 • 9:45

  Prezence

 • 10:00

  Dopolední blok

 • 12:30

  Individuální oběd

 • 13:30

  Odpolední blok

 • 15:30

  Předpokládaný konec akce

Místo konání: Praha, Stromovka

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 17.6. 2019. (Poté se rozhoduje zda se seminář naplnil. Hlaste se proto prosím včas.) Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo emailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

1080 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

540 Kč

nečlen

nečlen

1630 Kč

nečlen

student

820 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Procházka parkem s entomologem, Praha – 6/2019 2020-01-15