Provozně nebezpečné dřevokazné houby – 9/2019

19.9.2019, Seminář

Ing. Jiří Rozsypálek

Vyplnit přihláškuCena od 560 Kč

Objednat Provozně nebezpečné dřevokazné houby – 9/2019

Vaše cena1000
S členstvím v SZKT ušetříte

Popis akce - charakteristika

Fyziologie a biologie dřevních hub vyskytujících se ve městském prostředí, jejich identifikace a návrh opatření pro zabezpečení provozní bezpečnosti dřevin.Kurz bude rozdělen do tří částí. V první části budou představeny základní postupy a pomůcky pro provádění fytopatologického průzkumu v arboristické praxi (dotace cca 1 hodiny). Ve druhé části budou účastníci seznámeni se základy stresové ekologie dřevin a fyziologií a biologií dřevních hub.  Na příkladech bude vysvětlena výživa, pronikání infekce a ekologie dřevních hub (dotace cca 2 hodiny). V poslední části budou jednotlivě probírány nejdůležitější druhy dřevních hub s významným vlivem na provozní bezpečnost a zdravotní stav stromů ve městském prostředí (dotace cca 2 hodiny). Účastníci kurzu získají informace jak v praxi bezpečně poznat jednotlivé druhy provozně nebezpečných dřevních hub, jaké ohrožení vyplývá z přítomnosti konkrétní houby na daném hostiteli a jaká opatření bude třeba provést pro zajištění provozní bezpečnosti hostitelské dřeviny. 

Přednášející: Ing. Jiří Rozsypálek

Fytopatolog, LDF MENDELU

Pro koho je akce určena

  • Seminář je určen pro: krajinářské architekty a projektanty
  • odborné pracovníky státní správy
  • technický dozor investora
  • majitele a vedoucí zaměstnance odborných zahradnických firem
  • učitele odborného školství a studenty odborných škol

Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF, Václavské náměstí 833/31, Praha 1

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 8.9.2019. (Poté se rozhoduje zda se seminář naplnil. Hlaste se proto prosím včas.) Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo emailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

1190 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

560 Kč

nečlen

nečlen

1800 Kč

nečlen

student

900 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Provozně nebezpečné dřevokazné houby – 9/2019 2020-06-26