Řez keřů, růží a lián – 2/2020 – KAPACITA NAPLNĚNA!

25.-26.2.2020, Seminář

Ing. Martin Vlasák, Ph.D.

Popis akce - charakteristika

Dvoudenní workshop s omezeným počtem účastníků věnovaný řezu keřů, růží a lián s teoretickou a praktickou částí během obou dvou dnů.

Náplní workshopu pro první den bude péče o keře, jmenovitě výsadba a řez. Bude představeno dělení keřů, ze kterého vyplývají praktické postupy při jejich pěstování. Budou popsány jednotlivé techniky a technologie řezu.

Druhý den budou samostatně řešeny dřevité liány a růže. V případě růží budou vysvětleny rozdíly mezi jednotlivými pěstitelskými skupinami a vlivem původních rodičů.

Celá problematika bude také představena v exteriéru s praktickými ukázkami a možností vlastní práce pod vedením lektora.

Přednášející: Ing. Martin Vlasák, Ph.D.

Po studiu Vysoké školy zemědělské v Brně, oboru Zahradnická výroba nastoupil v roce 1991 jako technik v Botanickém ústavu ČSAV v Praze. V letech 1992 – 1994 pracoval v Koniferových školkách v Žehušicích jako vedoucí oddělení. Od roku 1994 – 1998 byl vedoucím okrasných školek firmy Jena v Úholičkách. Od roku 1998 do 2012 byl učitelem odborných předmětů na VOŠZa a SZaŠ Mělník a podílel se také na spolupráci této školy s ČZU Praha. V roce 2008 obhájil doktorskou práci na téma Využití růží sekce Gallicanae v současné sadovnické praxi. Nyní působí ve firmě Jena.

Pro koho je akce určena

  • Workshop je určen: vedoucím správy zeleně ve službách měst a obcí
  • realizačním firmám a jejich zaměstnancům
  • a všem, kteří pravidelně provádějí péči o zeleň.

Místo konání: Dendrologická zahrada v Průhonicích, Za dálnicí 146, Průhonice

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 17. 2. 2020. (Poté se rozhoduje zda se seminář naplnil. Hlaste se proto prosím včas.) Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře nebo emailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

3060 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

1530 Kč

nečlen

nečlen

4000 Kč

nečlen

student

2000 Kč

Podobné akce

150 150 Řez keřů, růží a lián – 2/2020 – KAPACITA NAPLNĚNA! 2020-02-27