Rozpočtování při projektování a realizaci zahradních úprav – 2/2020

4.2.2020, Seminář

Ing. Marek Hamata, Petr Vykrut

Vyplnit přihláškuCena od 560 Kč

Objednat Rozpočtování při projektování a realizaci zahradních úprav – 2/2020

Vaše cena1000
S členstvím v SZKT ušetříte

Popis akce - charakteristika

Náplní semináře je zdůraznit užitečnost a potřebnost položkových rozpočtů oproti kumulovaným položkám uváděných v rozpočtech zahradnických a krajinářských projektů. Dále lektoři upozorní na existenci agregovaných položek rozpočtů zahradnických a krajinářských prací v rámci různých dotačních programů.

Další novinkou tohoto semináře je nabídka možného položkového rozpočtování zahradnických a krajinářských prací tak, aby byly pro zadavatele zakázek srozumitelnější a snazší k následné (zpětné) kontrole.  Námi nabízená struktura položkových rozpočtů by měla usnadnit i práci rozpočtářům v zahradnických firmách, které zakázky naceňují a soutěží o ně.

Součástí programu bude také možnost diskuse na konkrétní Vaše dotazy. 

Přednášející: Ing. Marek Hamata, Petr Vykrut

Pro koho je akce určena

  • Seminář je určen: krajinářským architektům, projektantům
  • úředníkům státní správy a samosprávy
  • zaměstnancům firem, které realizují výsadbu či následnou péči

Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF, Václavské náměstí 833/31, Praha 1

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 25.1.2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

1190 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

560 Kč

nečlen

nečlen

1800 Kč

nečlen

student

900 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Rozpočtování při projektování a realizaci zahradních úprav – 2/2020 2020-02-11