S krajinou jen dobře aneb Nástroje plánování v krajině – 5/2019

29.5.2019, Seminář

Garant programu: Ing. Klára Salzmann Ph. D., Ing. Martina Havlová

Popis akce - charakteristika

První seminář z cyklu S krajinou jen dobře – cyklus přednášek zaměřený na plánování krajiny a aktuální trendy v krajinném plánování, které je v poslední době často diskutované, ovšem jen málo kdo se v něm orientuje.

Přednášející: Garant programu: Ing. Klára Salzmann Ph. D., Ing. Martina Havlová

Pro koho je akce určena

 • Širší odbornou veřejnost
 • krajinářské architekty
 • projektanty pozemkových úprav
 • projektanty vodohospodářských úprav
 • úředníky, starosty obcí a další

Program

 • Blok I. - Situace plánování krajiny v ČR | Ing. Klára Salzmann, Ph.D. Blok II. - Dnešní nástroje plánování krajiny

 • Systém územního plánování | Mgr. Alena Smrčková, Ph.D.

 • Územní plán a vztah ke krajině | Ing. arch. Ivan Gogolák

 • Územní studie a plánování krajiny - Územní studie sídelní zeleně (MŽP)

 • Územní studie a plánování krajiny - Územní studie sídelní zeleně (MŽP);

 • ÚSES | Ing. Eva Voženílková

 • Krajinný ráz | doc. Dr. Ing. Alena Salašová

 • Blok III.- Další nástroje plánování krajiny

 • Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) | Mgr. Alena Smrčková, Ph.D.

 • Komplexní pozemkové úpravy KoPÚ | Mgr. Jaroslava Doubravová

 • Způsob plánování a hospodaření v lesích | Ing. Martin Veselý

 • Revitalizace vodních toků a vodních nádrží - povodí Vltavy | Ing. Jaroslav Beneš

 • Plán péče o zvláště chráněná území | Ing. Miroslav Dort

 • DISKUSE o hledání možnosti spolupráce za účasti přednášejících

Místo konání: Dům odborových svazů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3 - Žižkov

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 20.5.2019. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

 

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

1190 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

560 Kč

nečlen

nečlen

1800 Kč

nečlen

student

900 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 S krajinou jen dobře aneb Nástroje plánování v krajině – 5/2019 2020-01-19