Shromáždění členů sekce SPoD-ISA s přednáškami a workshopem

19.6.2018 (9:15 - 18:00), Seminář

Ing. Alexandra Koutná, doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D.

Přednášející: Ing. Alexandra Koutná, doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D.

Program

Na shromáždění jsou samozřejmě zváni nejen členové sekce ale i všichni ostatní, které zajímá arboristika, její vývoj, kdo by se rád dozvěděl o činnosti sekce, jejích členech či by se sám rád zapojil. Chcete vidět, kdo stojí v čele sekce? Chcete vidět co se děje? Máte nápady na její další činnost? 

Vaše přítomnost je důležitá. Svými hlasy a svou účastní posílíte rozvoj oboru v České republice. Aktivním zapojením do činnosti SPoD-ISA se můžete podílet na tvorbě důležitých oborových standardů, pravidel, ceníků, rozvoji certifikace a podobně.

Tříletý mandát v radě sekce končí třem jejím členům – na shromáždění proběhne volba nových členů rady sekce. Pokud chcete kandidovat a zapojit se do činnosti sekce – velice rádi Vás přivítáme.

Vaší ochoty spolupracovat si velice vážíme a věříme, že se Vám investovaný čas v budování oboru vrátí.

Přijďte. Těšíme se na Vás!

 

Přednášky

Ing. Alexandra Koutná (dlouholetá pracovnice společnosti Veřejná zeleň města Brna): Péče o dřeviny při stavební činnosti
doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D. (zástupce vedoucího Katedry genetiky a fyziologie lesních dřevin): Poškození dřevin stavební činností z pohledu fyziologa

Workshop

Ing. Jiří Rozsypálek, Ing. Petr Růžička:
Ukázka ošetření dřeviny technologií mikro-injektáže
Garant programu: Ing. Jiří Rozsypálek

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 13.6.2018. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

640 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

350 Kč

nečlen

nečlen

950 Kč

nečlen

student

490 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Shromáždění členů sekce SPoD-ISA s přednáškami a workshopem 2020-01-22