Sortiment bahenních a vodních rostlin a jejich použití v okrasných a koupacích jezírkách (2018)

26.9.2018 (9.00 - 15.30), Seminář

Ing. Jiří Řehoř

Přednášející: Ing. Jiří Řehoř

Program

Na seminář bude navazovat 2. setkání pracovní skupiny Celoživotní vzdělávání od 16:00 hodin v místě konání. Všichni zájemci o činnost pracovní skupiny jsou srdečně zváni!

Profesni_rust_i

V rámci semináře se budeme věnovat sortimentu vodních a bahenních rostlin s ukázkami přímo v zahradnictví. Probereme vhodnou dobu i hloubku výsadby, rozmístění a zazimování rostlin; vhodné substráty, hnojení, množení rostlin; jaká je jejich odolnost a s jakými chorobami a škůdci se můžeme setkat.

Přednášející: Ing. Jiří Řehoř
Zázemí a spolupráce: Ivo Weiss, DiS.

Počet účastníků je omezen na 20 osob.

Organizační informace

Přihlášení: 

Přihlaste se nejlépe do 17.9.2018. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky cca měsíc před datem konání. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

1080 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

540 Kč

nečlen

nečlen

1630 Kč

nečlen

student

820 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Sortiment bahenních a vodních rostlin a jejich použití v okrasných a koupacích jezírkách (2018) 2020-01-17