Sortiment buků a jejich použití v zahradní tvorbě – 9/2020

15. 9. 2020; 9:00 - 15:30, Seminář

Ing. Ondřej Ottomanský, Ph.D.

Vyplnit přihláškuCena od 650 Kč

Objednat Sortiment buků a jejich použití v zahradní tvorbě – 9/2020

Vaše cena1000
S členstvím v SZKT ušetříte

Popis akce - charakteristika

Buky nepatří mezi početné rody, co se týká druhů, ale množstvím a variabilitou pěstovaných kultivarů většinu ostatních dřevin převyšují.  V Dendrologické zahradě roste kolem 50 kultivarů buku lesního, které jsou reprezentativním vzorkem dnes pěstovaného sortimentu. V rámci semináře se seznámíte s vlastnostmi pěstovaných druhů a kultivarů a možnostmi jejich použití. S širokou škálou barev a tvarů listů, stejně jako s velkým množstvím typů tvarů korun se budete moci seznámit na exemplářích, které zde rostou již desítky let.

Přednášející: Ing. Ondřej Ottomanský, Ph.D.

Pro koho je akce určena

  • Arboristy, zahradní a krajinářské architekty
  • realizátory, majitele a zaměstnance odborných firem
  • pedagogy, studenty ...

Program

Orientační harmonogram dne:

8:30 – Prezence účastníků

9:00 – 11:00 – Dopolední blok v učebně

11:00 – 11:30 – Přestávka na občerstvení

11:30 – 15:30 – Odpolední blok v terénu

Místo konání: Dendrologická zahrada Průhonice

Organizační informace

Přihlášení: 

Přihlaste se nejlépe do 7.9.2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line.

Obchodní podmínky:

Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada:

Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

  • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury (daňový doklad bude vystaven po akci),
  • on-line kartou,
  • pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou zálohovou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

1250 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

650 Kč

nečlen

nečlen

1900 Kč

nečlen

student

980 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Sortiment buků a jejich použití v zahradní tvorbě – 9/2020 2020-09-15