Správa veřejné zeleně v městské krajině, Praha 3 – 5/2019

16.5.2019, Konference

Garant programu: Ing. Jana Caldrová

Vyplnit přihláškuCena od 560 Kč

Objednat Správa veřejné zeleně v městské krajině, Praha 3 – 5/2019

Vaše cena1000
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející: Garant programu: Ing. Jana Caldrová

Pro koho je akce určena

  • krajinářské architekty a projektanty
  • odborné pracovníky státní správy
  • technický dozor investora
  • majitele a vedoucí zaměstnance odborných zahradnických firem
  • učitele odborného školství a studenty odborných škol
  • a další

Program

RNDr. Jiří Řehounek; RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. | Přírodě blízká péče o zeleň a s ní související zachování přírodních druhů, rostlinných i živočišných
 
Ing. Ondřej Fous | Optimalizace péče o zeleň v městské krajině
 
Dobré příklady z praxe:
Ing. Alice Dědečková | Stromovka – požadavky správce zeleně a ochrany přírody
Ing. Katarína Ruschková | Zeleň v Jihlavě
 
Ing. Marie Straková, Ph.D. |  Význam travino-bylinných porostů v době klimatických změn
 
Bc. Radka Pokorná, DiS.; Ing. Lýdia Šušlíková| Komunitní zahrada jako nástroj participativního plánování města
Ing. Jiří Rom |  Města – ostrovy biodiverzity
 
Ing. Petr Hanzelka, Ph.D. |  Dlouhodobě udržitelné výsadby a perspektivní sortiment suchomilných rostlin
 
Diskuze

Místo konání: Tower Park Praha, kongresový sál Žižkovské věže, Mahlerovy sady 1, Praha 3

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 5.5.2019. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

1190 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

560 Kč

nečlen

nečlen

1800 Kč

nečlen

student

900 Kč

Podobné akce

150 150 Správa veřejné zeleně v městské krajině, Praha 3 – 5/2019 2020-01-19