Strom pro život – život pro strom 2021

"Zahradnické základy pro pokročilé"

21. - 24. 9. 2021, Konference

Odborný garant programu: Ing. Jiří Rozsypálek a Ing. Šárka Weberová

Kapacita semináře je již naplněná!

Popis akce - charakteristika

Dovolujeme si vás pozvat na 20. ročník národní arboristické konference STROM PRO ŽIVOT – ŽIVOT PRO STROM s podtitulem „Zahradnické základy pro pokročilé“

První den se sejdeme v sále při přednáškách v tradiční prezenční formě: Letošní ročník bude věnován zdánlivě banálním tématům: Jak zasadit strom? Jak ostříhat strom po výsadbě? Příklady stromů sázených do betonových hrobečků, zalévaných asfaltem či zhutněným mlatem i nekonečné diskuze o tom, zda je strom po výsadbě ohrožen více nedostatkem vody, nebo růstových hormonů, ukazují, že to zas až tak jednoduché není.

V další části programu vám bude představen nově vznikající Městský standard uličních stromořadí hlavního města Prahy z úhlu pohledu jeho tvůrců i zadavatelů. Jedná se o důležitý dokument pro koncepční tvorbu uličních stromořadí v Praze, může být ale velkou inspirací i pro ostatní města.

V programu nebude chybět představení studentských prací ani aktuality z dotačních programů a související legislativy.

Druhý den bude věnován praktickým příkladům vylepšení stanoviště stromů v nejaktuálnějších projektech. Účastníci budou mít možnost navštívit tři různé lokality v různých fázích vývoje s odborným výkladem.

V dalších dvou dnech si vyslechnete dvě odborné přednášky zahraničních expertů z pohodlí domova nebo kanceláře.

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Do ceny konference není zahrnut večerní raut v první večer konference. Je možné přikoupit za cenu 300,- Kč (vč. 21% DPH) vyplněním formuláře ZDE

Přednášející: Odborný garant programu: Ing. Jiří Rozsypálek a Ing. Šárka Weberová

Pro koho je akce určena

 • arboristy
 • správce zeleně
 • úředníky státní správy a samosprávy
 • krajinářské architekty a projektanty
 • majitele a zaměstnance zahradnických firem
 • pedagogy a studenty odborných škol

Partneři akce

Partner
Partner
Partner

Program

 • 9:00

  Prezence účastníků, káva a malé občerstvení

 • 9:30

  Zahájení konference

  Ing. Ondřej Feit | ředitel SZKT, Ing. Šárka Weberová a Ing. Jiří Rozsypálek, odborní garanti

 • 9:40

  AOPK - představení aktuálních dotačních programů

  Ing. Elena Bočevová | vedoucí oddělení hodnocení projektů OPŽP, AOPK ČR

 • 10:00

  MŽP - připravované legislativní změny

  Ing. Pavel Chotěbor | vedoucí oddělení ochrany krajiny a lesa a zástupce ředitelky odboru obecné ochrany přírody a krajiny

 • 10:20

  Revize Standardů AOPK ČR (Výsadba, řez, řez keřů, hodnocení... )

  Ing. Luděk Praus, Ph.D. | LDF MENDELU Brno

 • 10:50

  Představení nového Standardu AOPK ČR Strom jako biotop

  Ing. Petr Martinek, Ph.D. | LDF MENDELU Brno

 • 11:20

  Fenologie fruktifikace dřevních hub

  Bc. Marek Cvach | studentský blok

 • 11:35

  Analýza zranění při práci stromolezce

  Bc. Václav Prokop | studentský blok

 • 11:50

  Přestávka na individuální oběd

 • 13:00

  Experiment Povýsadbové řezy (LDF MENDELU, SZKT, Dendrologická zahrada Průhonice)

  Ing. Pavel Wágner | Arbonet s.r.o., Ing. Jiří Rozsypálek | LDF MENDELU

 • 13:20

  Zapěstování alejového stromu ve školce

  Ing. Stanislav Flek | Arboeko s.r.o.

 • 13:50

  Zapěstování mladých stromů na stanovišti

  Ing. Pavel Wágner | Arbonet, s.r.o.

 • 14:35

  Budou mít mladé stromy příležitost zestárnout?

  Ing. Jiří Rozsypálek | LDF MENDELU Brno

 • 14:55

  Přestávka na kávu a malé občerstvení

 • 15:15

  Městský standard uličních stromořadí – z pohledu zadavatele

  Mgr. Martin Fejfar | IPR Praha

 • 15:35

  Městský standard uličních stromořadí – změna pro budoucnost

  David Hora, DiS. | Treewalker, s.r.o.

 • 15:50

  Stanovení pěstebních cílů stromořadí zajišťujících jejich kontinuální rozvoj a plnění očekávaných funkcí

  Ing. Josef Souček

 • 16:15

  Stromořadí není jen řada

  Ing. Štěpánka Šmídová | Šmídová Landscape Architects

 • 16:40

  Očekávané ekosystémové služby a realita – nový pohled na stromy v ulicích

  David Hora, DiS. | Treewalker, s.r.o.

 • 17:05

  Vedení technické vybavenosti a stromy – hledání kompromisu cestou aktivních a pasivních opatření

  Ing. Karel Kříž | TIMAO s.r.o.

 • 17:30

  Substituce taxonů dřevin v městské památkové rezervaci související s klimatickou změnou

  Prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc. | ZF MENDELU

 • 17:55

  Diskuse k městskému standardu uličních stromořadí

 • 18:25

  Závěrečné slovo - představení programu následujících dní

 • 18:35

  Večerní raut - pro zájemce (viz. Organizační informace níže)

 • Změna programu vyhrazena

 • Exkurze na téma „Stromy v ulicích - přístupy a technologie pro vylepšení stanoviště“

 • 9:45

  Výdej sluchátek (na místě srazu skupiny). Přesuny po vlastní ose.

  Účastníci vystřídají postupně všechna tři stanoviště

 • 10:00 - 11:00

  Park Čelakovského sady- technologie vylepšení stanoviště stromů (zhodnocení 3 roky od výsadby)

  Ing. Ondřej Fous (krajinářské řešení), Jaroslav Pešička (výsadba a realizace, Garpen zahradnická, spol. s r.o.) a Bc. Hana Pollertová (následná péče, Zahrady Hana)

 • 11:00 - 11:30

  Přesun na další stanoviště

 • 11:30 - 12:30

  Revitalizace Václavského náměstí - stromy a hospodaření s dešťovou vodou

  Ing. Anna Salingerová (krajinářská architektka, Jakub Cígler Architekti, a.s.) a David Hora, DiS. (Treewalker, s.r.o.)

 • 12:30 - 14:00

  Přesun na další stanoviště + oběd

 • 14:00 - 15:00

  #Stromnenidekorace - cesta z výsadbového koše do prokořenitelného pásu, příklad z ulice Branická

  Ing. arch. Ing. Michaela Sinkulová (krajinářská architektka), Ing. Josef Richtr (áměstek GŘ TSK, sekce investiční)

 • Změna programu vyhrazena

 • On-line přednáška (aplikace ZOOM)

 • 17:00

  Strassenbaum test, Strassenbaumliste - Analýza sortimentu stromů pro německá města a seznam doporučeného sortimentu (přednáška s českými titulky)

  Pracovní skupina Stadtbäume (GALK)

 • Komentář českého odborníka reagující na předchozí přednášku, on-line vstup přednášejícího se zodpovězením dotazů

 • Změna programu vyhrazena

 • On-line přednáška (aplikace ZOOM)

 • 17:00 - 18:15

  Přístrojové metody a biomechanika - pokroky v oblasti zátěžové analýzy a přístrojových testů stromů (přednáška s českými titulky)

  Andreas Detter (odborník na biomechaniku stromů z SAG Association of Tree Experts a spoluzakladatele firmy Brundi & Partner Tree Consult z německého Mnichova)

 • 18:15 - 19:00

  Komentář českého odborníka reagující na předchozí přednášku, on-line vstup přednášejícího se zodpovězením dotazů

  Ing. Luděk Praus, Ph.D. (LDF MENDELU Brno)

 • Změna programu vyhrazena.

Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833, Praha 1

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 15.9. 2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) oscanovanou e-mailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

V ceně: organizace, lektorné, občerstvení (káva, čaj, koláčky), záznam z konference, sluchátka pro venkovní exkurzi. Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Do ceny konference není zahrnut večerní raut v první večer konference. Je možné přikoupit za cenu 300,- Kč (vč. 21% DPH) vyplněním formuláře ZDE

Epidemiologická opatření se budou řídit aktuálním stavem a k tomu vydanými nařízeními.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury, která Vám přijde automaticky na Váš e-mail na základě vyplněné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo předfaktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Bližší organizační informace obdržíte asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na e-mailu  kancelar@szkt.cz nebo tel. 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

3050 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

1500 Kč

nečlen

nečlen

3750 Kč

nečlen

student

1950 Kč

Podobné akce

150 150 Strom pro život – život pro strom 2021 2021-09-24