Strom pro život – život pro strom XVIII. – 2019

"Ke kořenům"

12.-13.9.2019, Konference

Ing. Šárka Weberová, Ing. Jiří Rozsypálek - garanti programu

Přednášející: Ing. Šárka Weberová, Ing. Jiří Rozsypálek - garanti programu

Pro koho je akce určena

 • Konference je určena: pro správce zeleně, arboristy
 • majitele a vedoucí zaměstnance odborných zahradnických firem
 • zájemce o certifikace European Tree Worker (ETW) a Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant
 • krajinářští architekti a projektanti
 • učitelé odborného školství
 • technický dozor investora
 • studenti odborných škol
 • odborní pracovníci státní správy
 • Dále pro zástupce investorů a pro ty kdo posuzují stromy a navrhují plány péče

Program

 • registrace 8:45 - 9:30, přednášky 09:30 - 15:45, volitelný program 16:15 - 18:15, společenský večer od 19:00)

 • Blok I. Architektura kořenového prostoru Architektura kořenového prostoru v "optimálních podmínkách" doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. | LDF MENDELU Brno Architektura kořenového prostoru v "běžných" (městských) podmínkách Ing. Luděk Praus, Ph.D. | LDF MENDELU Brno Vliv technologie a pěstování dřevin na architekturu kořenového systému Martin Kusý | BRUNS Pflanzen Souvislost rozložení a narušení kořenového systému se stabilitou stromu Ing. Aleš Kučera, Ph.D. | LDF MENDELU Brno

 • Blok II. Fyziologie, vodní režim a příjem minerálních látek Stavba a fungování kořene, příjem vody, živin a reakce na stres Doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. | LDF MENDELU Brno

 • Blok III. Půda a jeho biotop Hodnocení substrátů pro stromy, interpretace pedologického průzkumu a vylepšení půdy Ing. Martin Dubský, Ph.D. | VÚKOZ, v.v.i. Substráty pro stromy v praxi zahradnických realizací Aleš Kurz | Zahradní architektura Kurz s.r.o. Vylepšení fyzikálních vlastností půdy na stanovišti stromu Ing. Markéta Svobodová | Zahradní Architektura Kurz s.r.o. Význam mykorhizních symbióz pro existenci dřevin ve městech Ing. Jiří Rozsypálek | LDF MENDELU Brno

 • Blok IV. Volitelný program - Workshopy, exkurze, diskuze Tento program je pro účastníky konference pořádán nad její rámec a kapacita je zde omezena. DISKUSE: Zálivka vzrostlých stromů Ladislav Kejha, Ing. Martin Dubský, Ph.D. | VÚKOZ, v.v.i., Ph.D., Bc. Vladimír Másilko | Město Jihlava, Moderátor: Ing. Alexandra Koutná | Město Brno DISKUSE: Kapacita naplněna! Rozbor rizikových situací ve stromolezení a jak jim předcházet Jindřich Pražák | ABA, Petr Ledvina | WorkSafety, Hana Kaplanová, DiS., Ing. Petr Růžička | BAOBAB, Moderátor: Ing. Pavel Wágner/Ing. Marek Žďárský | ARBONET PROCHÁZKA: Zahradnické zajímavosti města Tábor (pro maximálně 30 účastníků) Ing. Blanka Candrová | Město Tábor EXKURZE: Botanická zahrada Tábor (pro maximálně 30 účastníků) Doprovodný program pro veřejnost: 18.15-19.00 Odborná procházka na téma veřejná zeleň v centru města Tábora

 • Společenský večer - věnovaný vzpomínce na Ing. Františka Smýkala (při příležitosti 10-ti let od jeho úmrtí)

 • Blok V. Studentský blok Prezentace vybraných studentských prací garant Ing. Jiří Rozsypálek | LDF MENDELU Brno Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na lokalitě Třešňový sad Kosíř lomy | Bc. Karel Novák Testování náchylnosti českých proveniencí jehličnatých dřevin vůči patogenní houbě Fusarium circinatum | Bc. Aneta Lukačevičová Zhodnocení vlivu vyplnění dutiny na akustickým tomografem detekovaný rozsah poškození | Bc. Daniel Stach Hodnocení účinnosti přípravků na ošetření ran vzniklých při výchovném řezu mladých dřevin | Josef Nosek

 • Blok VI. Příklady tvorby kořenového prostoru Vylepšení prokořenitelného prostoru v uličních stromořadích včetně kontextu využití dešťové vody Markus Streckenbach, Schverstätigungsbüro Bochum překlad Ing. Jitka Trevisan Výsadba stromu jako odpovědné rozhodnutí Ing. Ondřej Fous

 • Blok VII. Aktuality Vliv stromu na mikroklima ulice Ing. Karel Slánský | IPR Praha Novinky v legislativě týkající se péče o dřeviny, zejména novelizace vyhlášky 189/2013 o povolování kácení Ing. Tomáš Staněk, CSc. | Ministerstvo životního prostředí Dřeviny do suchého městského prostředí Ing. Eva Sojková | VÚKOZ, v.v.i.

 • Blok VIII. Volitelný program - Workshopy, exkurze, diskuze DISKUZE/WORKSHOP: Jak může vypada projekt ochrany stromů při stavební činnosti? Jak provádět odborný dozor arboristy při stavební činnosti? Ing. Šárka Weberová | ALL4TREES, s.r.o. PROCHÁZKA: Rekonstrukce Budějovické ulice v Táboře (pro maximálně 30 účastníků) Ing. Blanka Candrová | Město Tábor WORKSHOP: Vylepšení stanoviště pomocí půdního injektoru Ing. Markéta Svobodová | Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

Místo konání: Hotel Palcát, ulice 9. května 2471, Tábor 390 02

Organizační informace

Přihlášení: Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku. Můžete ji zaslat prostřednictvím internetového formuláře, event. klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem.

Úhrada: Na základě předfaktury/faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. Zaslána Vám bude cca měsíc před datem konání.

http://www.szkt.cz/kalendar-akci/obchodni-podminky.html

Bloky číslo IV. a VIII. (volitelný program) jsou pro účastníky konference pořádány nad její rámec. Kapacita je zde omezená pro první přihlášené (Počty účastníků jsou uvedeny u jednotlivých workshopů). Registrováni budete dle pravidla “kdo dříve přijde …”. Workshop si vyberte pomocí rolovací nabídky preferovaného tématu s číslem 1. Pokud máte zájem i o další, odrolujte je v preferenci 2, 3 … dle vašich dalších přání. Po naplnění jednoho worskhopu budete automaticky přeřazeni na workshop, který jste si vybrali jako následující. Pokud z nejrůznějších důvodů nebudete chtít navštívit ani jedno z témat, nezatrhávejte prosím nic. Po naplnění všech kapacit těm účastníkům konference, kteří se nevešli nikam, nevzniká nárok na náhradu.

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

2400 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

1200 Kč

nečlen

nečlen

3100 Kč

nečlen

student

1550 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Strom pro život – život pro strom XVIII. – 2019 2020-01-14