Stromek 2020 – Praha

"Krize? Vize!"

11. 9. 2020, Konference

Odborný garant programu: Ing. Šárka Weberová a Ing. Jiří Rozsypálek

Vyplnit přihláškuCena od 1100 Kč

Objednat Stromek 2020 – Praha

Vaše cena1000
S členstvím v SZKT ušetříte

Popis akce - charakteristika

Dovolujeme si vás pozvat na netradiční ročník konference STROM PRO ŽIVOT – ŽIVOT PRO STROM, tentokrát v jednodenním formátu. Formát jsme přizpůsobili současné situaci s koronavirovou nákazou. Vzhledem k neustále se měnícím podmínkám a nemožnosti predikce vývoje situace na podzim jsme se rozhodli upravit koncept konference do jednodenního formátu.

Konferenci tedy můžete navštívit také 6. 10. 2020 ve Frýdku Místku a 30. 10. 2020 ve Strakonicích! Vyberete si Vám nejbližší lokalitu.

Akce proběhne s menším počtem účastníků a na více místech republiky. Tímto chceme eliminovat případné vynucené snížení kapacity akce na poslední chvíli. Rozložením jednodenní konference do více měst vám jdeme naproti a snažíme se vše zjednodušit. Časovou dotaci přednášek jsme nastavili na nejvyšší možnou míru, abychom vám poskytli maximum informací v omezeném čase.

Program bude ve všech třech lokacích téměř totožný, přednášející se budou v případě potřeby alternovat.

Slovo garanta: „Stávající situace neznamená pouze zdravotní riziko, ale také riziko odlivu financí z již tak mnohdy podhodnocené péče o zeleň a veřejná prostranství. Dění posledních měsíců však také ukázalo, jak moc jsou tyto kvalitní plochy veřejné zeleně potřeba. Pojďme se společně zamyslet a připravit si argumenty, na čem můžeme uspořit a kde naopak šetření není možné. Pojďme jako obor ukázat světu naši vizi! Vždyť už dávno víme, jak čelit i mnohem větším hrozbám, jako je třeba sucho. Teď přišla doba, kdy musíme být slyšet!“

 Šárka Weberová, odborný garant konference

Přednášející: Odborný garant programu: Ing. Šárka Weberová a Ing. Jiří Rozsypálek

Pro koho je akce určena

 • arboristy
 • správce zeleně
 • úředníky státní správy a samosprávy
 • krajinářské architekty a projektanty
 • majitele a zaměstnance zahradnických firem
 • pedagogy a studenty odborných škol

Program

 • 8:20

  Prezence účastníků

 • 9:00

  Zahájení konference

 • 9:10

  Náklady na péči o stromy ve městě

  Ing. Šárka Weberová a Ing. Ondřej Kofroň

 • 9:40

  FC Krize versus ZAKA Zahradník ? : ?, FC Krize versus Real Strom 0 : 1

  Rostislav Ivánek | SZÚZ, firma Ivánek-Zeman v.o.s.

 • 10:10

  Krize a vize ve veřejném prostoru

  Ing. arch. Martin Špičák | IPR Praha

 • 10:40

  Přestávka na kávu a malé občerstvení

 • 11:10

  Změny právní úpravy ochrany dřevin v zákoně o ochraně přírody a krajiny

  Ing. Pavel Chotěbor | MŽP

 • 11:40

  Reaguje hmyz s vazbou k dřevinám na sucho?

  Ing. Petr Martinek, Ph.D.

 • 12:10

  Rostliny a sucho z pohledu fyziologa

  Doc. Ing. Josef Urban Ph.D.

 • 12:40

  Přestávka na individuální oběd

 • 14:10

  Plísně rodu Phytophthora a jejich reakce na změnu klimatu - hrozba pro naše dřeviny

  Ing. Tomáš Májek

 • 14:40

  Půda a sucho

  Ing. Aleš Kučera Ph.D.

 • 15:10

  Možnosti zmírnění stresu suchem za pomoci závlahy, porovnání typů závlahy a diskuse rizik spojených se zavlažováním dřevin

  Ing. Jiří Rozsypálek

 • 15:40

  Přestávka na kávu a malé občerstvení

 • 16:10

  Naše vize

  Tři místní představitelé oboru pohovoří o tom, co považují za největší současné hrozby, jak jim čelí a jak se na ně připravují - Ing. Jiří Skotnica, Ing. Pavel Wágner a Ing. Ondřej Feit.

 • 16:40

  Krize a vize - moderovaná diskuze

  Moderují Ing. Šárka Weberová a Ing. Jiří Rozsypálek

 • 18:00

  Ukončení konference, raut

 • 19:30 - 22:00

  Živá hudba - Jazz In Flagranti

Místo konání: Budova nadace ABF - Aula, Václavské náměstí 31, Praha 1

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 25. 8. 2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře nebo oscanovanou e-mailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

V ceně: lektorné, občerstvení, večerní raut. Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury, která Vám přijde automaticky na Váš e-mail na základě vyplněné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo předfaktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší organizační informace obdržíte asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na e-mailu  kancelar@szkt.cz nebo tel. 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

2000 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

1100 Kč

nečlen

nečlen

2650 Kč

nečlen

student

1300 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Stromek 2020 – Praha 2020-09-14