Stromek 2020 – Strakonice – ZRUŠENO

Z velmi vážných technických důvodů (nemožnost účasti většiny přednášejících z důvodu restrikcí kolem Covid 19) jsme nuceni konferenci zrušit. V případě zájmu je možné zúčastnit se této konference v Praze 11. 9. 2020. Mrzí nás to a děkujeme za pochopení, SZKT.

30. 10. 2020, Konference

Odborný garant programu: Ing. Šárka Weberová a Ing. Jiří Rozsypálek

Popis akce - charakteristika

Dovolujeme si vás pozvat na netradiční ročník konference STROM PRO ŽIVOT – ŽIVOT PRO STROM, tentokrát v jednodenním formátu. Formát jsme přizpůsobili současné situaci s koronavirovou nákazou.

Akce proběhne s menším počtem účastníků a na třech místech republiky. Tímto chceme eliminovat případné vynucené snížení kapacity akce na poslední chvíli. Rozložením jednodenní konference do více měst vám jdeme naproti a snažíme se vše zjednodušit. Časovou dotaci přednášek jsme nastavili na nejvyšší možnou míru, abychom vám poskytli maximum informací v omezeném čase.

Slovo garanta: „Stávající situace neznamená pouze zdravotní riziko, ale také riziko odlivu financí z již tak mnohdy podhodnocené péče o zeleň a veřejná prostranství. Dění posledních měsíců však také ukázalo, jak moc jsou tyto kvalitní plochy veřejné zeleně potřeba. Pojďme se společně zamyslet a připravit si argumenty, na čem můžeme uspořit a kde naopak šetření není možné. Pojďme jako obor ukázat světu naši vizi! Vždyť už dávno víme, jak čelit i mnohem větším hrozbám, jako je třeba sucho. Teď přišla doba, kdy musíme být slyšet!“

 Šárka Weberová, odborný garant konference

Přednášející: Odborný garant programu: Ing. Šárka Weberová a Ing. Jiří Rozsypálek

Pro koho je akce určena

 • arboristy
 • správce zeleně
 • úředníky státní správy a samosprávy
 • krajinářské architekty a projektanty
 • majitele a zaměstnance zahradnických firem
 • pedagogy a studenty odborných škol

Partneři akce

Ve spolupráci s Městem Strakonice

Program

 • 8:20

  Prezence účastníků

 • 9:00

  Zahájení konference

 • 9:10

  Náklady na péči o stromy ve městě

  Ing. Šárka Weberová a Ing. Ondřej Kofroň

 • 9:40

  Co nám přinese případná krize a jak se na ni připravit

  zástupce PEF MENDELU

 • 10:10

  Krize a vize ve veřejném prostoru

  zástupce IPR Praha

 • 10:40

  Přestávka na kávu a malé občerstvení

 • 11:10

  Novinky v legislativě týkající se péče o dřeviny

  zástupce MŽP

 • 11:40

  Reaguje hmyz s vazbou k dřevinám na sucho?

  Ing. Petr Martinek, Ph.D.

 • 12:10

  Rostliny a sucho - pohled fyziologa

  Doc. Ing. Josef Urban Ph.D.

 • 12:40

  Přestávka na individuální oběd

 • 14:10

  Plísně rodu Phytophthora a jejich reakce na změnu klimatu - hrozba pro naše dřeviny

  Ing. Tomáš Májek

 • 14:40

  Půda a sucho

  Ing. Aleš Kučera Ph.D.

 • 15:10

  Možnosti zmírnění stresu suchem za pomoci závlahy, porovnání typů závlahy a diskuse rizik spojených se zavlažováním dřevin

  Ing. Jiří Rozsypálek

 • 15:40

  Přestávka na kávu a malé občerstvení

 • 16:10

  Naše vize

  Tři místní představitelé oboru pohovoří o tom, co považují za největší současné hrozby, jak jim čelí a jak se na ně připravují

 • 17:00

  Krize a vize - moderovaná diskuze

 • 18:00

  Ukončení konference, přípitek a raut

 • 19:00 - 22:00

  Živá hudba

Místo konání: Hrad Strakonice

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 15. 10. 2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře nebo oscanovanou e-mailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

V ceně: lektorné, občerstvení, večerní raut, živá hudba. Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury, která Vám přijde automaticky na Váš e-mail na základě vyplněné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo předfaktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší organizační informace obdržíte asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na e-mailu  kancelar@szkt.cz nebo tel. 257 323 953)

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Stromek 2020 – Strakonice – ZRUŠENO 2020-09-30