Trvalková výsadba ve veřejném prostoru trochu jinak … – 6/2019

13.-14.6.2019, Workshop

Jan Nussbauer

Vyplnit přihláškuCena od 1250 Kč

Objednat Trvalková výsadba ve veřejném prostoru trochu jinak … – 6/2019

Vaše cena1000
S členstvím v SZKT ušetříte

Popis akce - charakteristika

Dvoudenní workshop, během kterého účastníci společně zrealizují neobvyklý trvalkový záhon o velikosti 250 m2 ve stylu bohatě kvetoucí trvalkové louky v lázních v Třeboni. První den bude věnován teorii výsadby trvalkového záhonu, seznámení se s vybraným sortimentem trvalek. Odpoledne bude věnováno lázeňskému parku, jeho historii  i výhledům do budoucnosti. První den bude zakončen procházkou parkem, prohlídkou květnatých luk a obhlídkou plochy pro výsadbu záhonu. Druhý den bude věnován samotné realizaci – rozmístění rostlin a především jejich výsadbě. Následovat bude diskuze a návštěva Botanického ústavu v Třeboni.

Přednášející: Jan Nussbauer

Trvalkám se věnuje již 10 let, zkušenosti čerpá především od zahradnických mistrů v západní Evropě.

Pro koho je akce určena

 • Workshop je určen pro: krajinářské architekty a projektanty
 • odborné pracovníky státní správy a samosprávy, správce zeleně
 • majitele a vedoucí zaměstnance odborných zahradnických firem
 • zájemce o autorizaci A.3
 • technický dozor investora
 • učitele odborného školství, studenty odborných škol
 • nadšence

Program

 • 9:30

  Teoretická část k výsadbě trvalkového záhonu s krátkou přestávkou na kávu a malé občerstvení

  Jan Nussbauer

 • 13:00

  Společný oběd

 • 13:45

  Květnaté louky v lázeňském parku Aurora - historie a budoucnost

  Ing. Jaroslav Fliegl, vedoucí OŽP města Třeboň a Mgr. Rostislav Černý, CSc., botanik a vysokoškolský pedagog

 • 15:00

  Procházka parkem a obhlídka záhonu pro výsadbu

  Ing. Jaroslav Fliegel a Mgr. Rostislav Černý, CSc.

 • 9:00

  Společná realizace – výsadba trvalkového záhonu + diskuze

  Jan Nussbauer

 • 12:00

  Individuální oběd

 • 13:00

  Návštěva Botanického ústavu AV ČR v Třeboni – prohlídka sbírky vodních a mokřadních rostlin

 • 15:00

  Předpokládaný konec akce

Místo konání: Třeboň - Lázně Aurora

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 31.5. 2019. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na    kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

2500 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

3200 Kč

nečlen

nečlen

1250 Kč

nečlen

student

1600 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Trvalková výsadba ve veřejném prostoru trochu jinak … – 6/2019 2020-01-22