Trvalky – jarní a časně letní aspekt – 6/2021

10. 6. 2021, Seminář

Ing. Adam Baroš

Popis akce - charakteristika

Přímo v terénu v Dendrologické zahradě si ukážeme přelom jarního a časně letního aspektu. Podrosty jsou sice již za svým vrcholem kvetení, ale jsou z velké části plně rozvinuté, svěže, optimisticky zelené. Na osluněných lokalitách se záhony začínají dostávat do svého největšího květu.

Samozřejmě záleží na průběhu počasí, zejména teplot a srážek. Nicméně kakosty, kosatce, šalvěje, mavuně, pivoňky i baptisie by mohli potěšit svým květem jak makro objektiv, tak i oko návštěvníka. Řízená diskuze se bude týkat zejména všech aktuálních otázek stran zakládání a dlouhodobého rozvoje trvalkových výsadeb různých typů.

Seminář bude probíhat přímo v terénu.

Přednášející: Ing. Adam Baroš

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Pro koho je akce určena

 • Krajinářští architekti a projektanti
 • odborní pracovníci státní správy a samosprávy, správci zeleně
 • majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem
 • zájemci o autorizaci A.3
 • technický dozor investora
 • učitelé odborného školství, studenti odborných škol
 • nadšenci

Program

 • 9:00 - 9:30

  Prezence účastníků, káva a čaj :-)

 • 9:30 - 14:00

  Přednáška v terénu s krátkou přestávkou na občerstvení (nutno vzít vlastní jídlo).

  Ing. Adam Baroš

Místo konání: Dendrologická zahrada v Průhonicích, Za dálnicí 146, Průhonice

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 7.6.2021. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line.

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte formou, kterou si zvolíte při vyplnění přihlášky:

 • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury (daňový doklad bude vystaven po akci),
 • on-line kartou,
 • pro platbu v hotovosti na místě zvolte způsob platby bankovním převodem. Následně vystavenou zálohovou fakturu uhradíte v hotovosti na místě.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953).

Podobné akce

150 150 Trvalky – jarní a časně letní aspekt – 6/2021 2022-02-24