Program

PROGRAM

08.00 – 09.00 Registrace účastníků
09.00 – 09.30 Úvodní slovo starostky MČ Praha 3 Ing. Vladislavy Hujové a zástupců SZKT  
09.30 – 11.00 Komenského náměstí – proměna v čase
doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. Pavel Košťálek
Přestávka
11.15- 12.45 Proměna Kostnického náměstí – historie a nová tvář
Ing. arch. Hana Špalková, Ing. Radmila Fingerová
Přestávka na oběd
13.30- 14.45 Obnova náměstí Barikád – květiny do veřejného prostoru patří
Ing. Aleš Steiner, Ing. Pavlína Malíková
Přestávka
15.00 – 16.30 Vrch Křížek/Parukářka – dost místa pro všechny aneb jak pracovat s urbanistickou studií
Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. Zdenek Sendler, RNDr. Jiří Sádlo, CSc.
16.30-17.00 Diskuze

Pořadatel: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu ve spolupráci s MČ Praha 3

Organizační informace

Organizační informace

Přihlášení: Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na     kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

950 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

475 Kč

nečlen

nečlen

1190 Kč

nečlen

student

595 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
Tvorba veřejného prostoru v Praze 3 od A do Z 2020-01-17