Vizuální hodnocení dřevin v praxi – Praha – 8/2020

25. 8. 2020, Workshop

Ing. Jiří Rozsypálek a Ing. Luděk Praus, Ph.D.

Vyplnit přihláškuCena od 650 Kč

Objednat Vizuální hodnocení dřevin v praxi – Praha – 8/2020

Vaše cena1000
S členstvím v SZKT ušetříte

Popis akce - charakteristika

V rámci semináře budou účastníci v dopoledním bloku stručně obeznámeni s pravidly a standardy hodnocení dřevin nejčastěji využívanými v podmínkách ČR. Okrajově bude také probíráno hodnocení provozní bezpečnosti a biologické hodnoty dřevin.

V odpolední části se účastníci rozdělí do dvou menších skupin. Nejprve proběhne ukázka praktického hodnocení dřevin na vybraných příkladech konkrétních dřevin v parku. Následně si pak každý vyzkouší hodnocení dřevin samostatně pouze pod dohledem lektora. Díky tomu získají účastníci schopnost samostatně hodnotit dřeviny a také zpětnou vazbu od zkušeného instruktora.

Přednášející: Ing. Jiří Rozsypálek a Ing. Luděk Praus, Ph.D.

Program

 • 8:30

  Prezence účastníků

 • 9:00 - 12:00

  Dopolední blok v interiéru s krátkou přestávkou na kávu a malé občerstvení

 • 12:00 - 13:00

  Přestávka na individuální oběd

 • 13:00 - 15:30

  Odpolední blok v terénu

Místo konání: Praha

Organizační informace

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 17. 8. 2020. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře nebo oscanovanou e-mailem. Pro všechny způsoby přihlášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury, která Vám přijde automaticky na Váš e-mail na základě vyplněné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo předfaktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší organizační informace obdržíte asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na e-mailu  kancelar@szkt.cz nebo tel. 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

1250 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

650 Kč

nečlen

nečlen

1900 Kč

nečlen

student

980 Kč

Podobné akce

Stromek 2020

11. 9. 2020 | Praha
Dovolujeme si vás pozvat na netradiční ročník konference STROM PRO ŽIVOT – ŽIVOT PRO…

1
150 150 Vizuální hodnocení dřevin v praxi – Praha – 8/2020 2020-07-20