Výsadba stromů v urbanizovaném prostoru, nový standard výsadby stromů (4.2018)

26.4. 2018 (9.30 - 16.30), Seminář

Ladislav Kejha

číslo akreditace: -5112017

Přednášející: Ladislav Kejha

Program

Seminář se bude zabývat výsadbou stromů na trvalé stanoviště v širších souvislostech. Cílem každé výsadby je ujmutí vysazených stromů a zajištění perspektivního růstu a jejich dlouhodobé životnosti a provozní bezpečnosti na stanovišti. Zopakujeme si základní předpoklady jak ujmutí a dlouholeté perspektivy dosáhnout a jak nám v tom může pomoci standard výsadby stromů  (SPPK A02 001: 2013 – Výsadba stromů). 

V rámci semináře vysadíme i malý strom v areálu Otevřené zahrady!

Další body programu:

  • Rozpoznání kvality výsadbového materiálu
  • Význam a kontrola výchovného řezu
  • Význam a kontrola povýsadbové péče
  • Systematická péče a její vliv na budoucnost
  • Použití substrátu na pozměněných stanovištích
  • Popis obvyklých chyb

Organizační informace

Přihlášení: 

Přihlaste se nejlépe do 18.4.2018. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na  kancelar@szkt.cz nebo 257 323 953)

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

1080 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

540 Kč

nečlen

nečlen

1630 Kč

nečlen

student

814 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Výsadba stromů v urbanizovaném prostoru, nový standard výsadby stromů (4.2018) 2020-01-17