Vlastnosti ovocných dřevin a zásady jejich použití v zahradách a krajině – 2/2021

16. 2. 2021, Webinář

Ing. Roman Chaloupka, Ovocnářská unie České republiky, z.s.

Kapacita semináře je již naplněná!

Popis akce - charakteristika

V současné době ovocné druhy znovunalézají své místo v krajině i obcích a stávají se také opět součástí moderních zahrad. Nikdo dnes snad již nepochybuje o tom, že ovocné druhy vnášejí do industriálně změněné krajiny znovu život pro širokou škálu hmyzu, ptactva a širokou škálu dalších živočichů a koneckonců i člověka samotného.

V zahradách lze tradiční i méně známé ovocné druhy vhodně využít pro svou zajímavou proměnlivost v ročních obdobích (atraktivní květ, plod a u některých druhů a odrůd i zajímavé podzimní zbarvení listů) jako zajímavé solitery, ve skupinách nebo i ve specielních oddělených částech užitkových zahrad vhodných zejména pro zkušenější zákazníky. Velmi působivé je i využití okrasných či planých forem.

Navracení ovocných dřevin do krajiny v současné době významně podporuje řada dotačních titulů, ovšem zásadním problémem současnosti je nedostatečná znalost nároků ovocných druhů (zejména neznalost nároků a oblasti použití široké škály podnoží a odrůd) pro jejich úspěšné uplatnění v krajině či zahradách. Druhotně je to pak absence základní péče o porosty zejména v prvních letech po založení, která je pro většinu ovocných rostlin klíčová.

Velmi často se tak v praxi setkáváme s realizacemi, kde výběr výsadbového materiálu neodpovídá požadovanému záměru – zamýšlenému pěstitelskému tvaru a pěstitelským vlastnostem ve vazbě na konkrétní prostředí nebo jsou v projektech navrhovány odrůdy, které reálně na trhu není možné sehnat v požadovaném množství a kvalitě. Obdobné problémy nastávají při použití ovocných dřevin ve veřejných prostorech měst a obcí, ale i v soukromých zahradách. Abychom se vyvarovali výše zmíněným chybám a dokázali plně využít potenciál ovocných druhů, je třeba při výběru dřevin zohlednit mnoho faktorů a mít znalosti nejen o samotných odrůdách, ale i o vlastnostech podnoží, opylovacích poměrech, odolnosti vůči škůdcům a chorobám, mrazům, přísuškům nebo naopak snášení zamokření, schopnosti kotvení, apod.

Mají-li být ovocné výsadby úspěšné, je kromě teoretických znalostí nutná také spolupráce projekční sféry, zadavatelů realizací a školkařských firem. A právě těmto tématům se bude věnovat tento webinář.

Partnerem webináře je Ovocnářská unie České republiky.

Přednášející: Ing. Roman Chaloupka, Ovocnářská unie České republiky, z.s.

Pro koho je akce určena

 • Krajinářské architekty a projektanty
 • Realizátory a zadavatele zakázek
 • zástupce státní správy, samosprávy, apod.
 • Arboristy

Partneři akce

Ovocná školka Litenčice spol. s.r.o.

Program

 • 8:30 - 10:00

  Prezentace - I. část: Vlastnosti ovocných druhů a oblasti jejich využití

 • 10:00 - 10:15

  Přestávka

 • 10:15 - 11:45

  Prezentace - II. část: Specifické vlastnosti podnoží jednotlivých ovocných druhů a odrůdové sortimenty pro zahrady a krajinu

 • 11:45 - 12:00

  Přestávka

 • 12:00 - 12:30

  Konzultace, chat s lektorem

Organizační informace

Webinář bude uskutečněn přes aplikaci ZOOM. Přihlášeným účastníkům bude zaslán přístup den před konáním s popisem a možností vyzkoušení spojení.

Pro všechny platící účastníky a zejména pro ty, kterým nevyhovuje čas vysílání webináře, bude k dispozici videozáznam. Po uskutečnění webináře bude účastníkům zaslán odkaz k jeho stažení.

Termín přihlášení: do pondělí 15. 2. 2021 do 10:00 hodin.

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

500 Kč

člen SZKT

mimořádný / student

400 Kč

nečlen

nečlen

950 Kč

nečlen

student

650 Kč

Podobné akce

150 150 Vlastnosti ovocných dřevin a zásady jejich použití v zahradách a krajině – 2/2021 2021-03-10