Záchrana zraněného a základy první pomoci – II – 6/2020

22. 6. 2020, Workshop

Jindřich Pražák

Kapacita semináře je již naplněná!

Popis akce - charakteristika

Kurz je zaměřen na poskytování předlékařské první pomoci a na technickou záchranu/evakuaci z koruny stromu v různých situacích. Kurz je určen pro stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají základní stromolezecké techniky a mají odpovídající vybavení. Kurz je vhodný také jako příprava na certifikaci ETW.

Přednášející: Jindřich Pražák

Pro koho je akce určena

  • Praktikující stromolezci, zájemci o certifikaci ETW

Program

Na závěr kurzu se mohou účastníci nechat přezkoušet z technické záchrany a poskytování první pomoci, a pokud zkoušku úspěšně zvládnou, bude jim uznána jako náhrada za zkoušku Záchrana zraněného v rámci certifikace ETW.

Budeme se věnovat především následujícím oblastem:

  • Hodnocení rizik a organizace práce, postup při nehodě, postup při poskytování první pomoci, přivolání IZS
  • Základy první pomoci (Prvotní vyšetření a život zachraňující výkony – zastavení masivního krvácení, resuscitace, zotavovací poloha, celkové vyšetření)
  • Vybavení lékárničky – osobní (lezecké) i skupinové
  • Lanové záchranné techniky a praktická evakuace z koruny stromu (z výstupu, z pracovní pozice, ze stupaček)
  • Přezkoušení účastníků – nutné pro zájemce o certifikát uznávaný jako náhrada simulace Záchrany zraněného stromolezce při zkoušce ETW.

Na jednoho lektora je stanoven maximální počet 4 účastníků. V případě vyššího zájmu navýšíme počet lektorů, nebo vypíšeme další termín.

Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování kurzu, v případě úspěšně složené závěrečné zkoušky také certifikát o jejím složení.

Požadavky na účastníky kurzu: stromolezecké vybavení pro výstup a práci v koruně odpovídající současným bezpečnostním požadavkům (pracovní postroj, lezecký set, výstupový set, stromolezecké stupačky, helma, vhodná obuv, lékárnička), osvědčení odborné způsobilosti k provádění výškových prací pomocí lezeckých technik. Vhodné pracovní oblečení, simulace budou probíhat venku za každého počasí.

Účastníkům, kteří nebudou mít vhodné vybavení pro práci v koruně stromu a platné výše uvedené osvědčení, nebude umožněna účast na praktické části kurzu. V takovém případě nemá účastník nárok na vrácení vložného. O vhodnosti vybavení rozhoduje lektor.

Místo konání: Žďár nad Orlicí

Ceny účasti na akci

člen SZKT

platí i pro členy slovenské SZKT

2200 Kč

nečlen

nečlen

2500 Kč

Podobné akce

Strom jako biotop v arboristické praxi – 2/2022

Ochrana nejen zvláště chráněných druhů živočichů při arboristických zásazích, plánovaná a preventivní ochrana, speciální zásahy a záchrana náhodně objevených živočichů během kácení.
Přednáška obsahuje seznámení s evropskou legislativou, popis habitatů a jejich obyvatel, ale i specifika ochrany a specializované zásahy ve stromolezectví.

1
150 150 Záchrana zraněného a základy první pomoci – II – 6/2020 2020-06-22