Můžeme nabídnout

Biologická hodnota dřevin

Korektnost biologického hodnocení dřevin, potažmo lokality, na které se dřeviny vyskytují, je jedním ze zásadních požadavků správného rozhodovacího procesu…

Instalace pevných vazeb

Cílem je obeznámit účastníky se správným způsobem instalace vrtaných a podkladnicových vazeb. Zaměříme se na identifikaci defektů, které vyžadují zajištění…

Kurz první pomoci a záchrany pro stromolezce I.

Kurz je zaměřen především na osvojení si zásad a postupů první pomoci, praktické zvládnutí krizových situací a bezpečný transport zraněného z koruny stromu v lokalitách s dobře dostupnou zdravotní péčí (tzn. v místech kam dojede záchranná služba).

Odebírejte newsletter a nezmeškejte žádnou novinku