Certifikace ETW – 6. října 2022, Mělník – přesunuto na jaro/léto 2023!

Certifikace   6. října 2022

Objednat Certifikace ETW – 6. října 2022, Mělník – přesunuto na jaro/léto 2023!

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Certifikace European Tree Worker pro stromolezce.

Je to celoevropsky platná certifikace, jejíž pravidla a požadavky jsou stanoveny Evropskou arboristickou radou.

Certifikace ETW zajišťuje, že daný stromolezec má za sebou zkoušky, které prověřily, že je odborný pracovník, má praxi a kvalitní vzdělání, že se v oboru dále průběžně vzdělává.

To ho opravňuje k odborným zásahům a posudkům dřevin rostoucích mimo les.

Zvyšte si svou profesní kvalifikaci.

Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu, tak teoreticky v učebně.

Zkouška není určena pro začátečníky, ale pro profesionály, kteří již v oboru pracují.

Z praktických i teoretických dovedností Vás vyzkouší zkušení komisaři.

Bližší informace k průběhu zkoušky: https://szkt.cz/spod/certifikace-etw

V případě vážného zájmu o zkoušku pište na e-mail: cernovska@szkt.cz

Partneři akce

150 150 Certifikace ETW – 6. října 2022, Mělník – přesunuto na jaro/léto 2023! 2022-10-06
Pro koho je akce určena
  • Praktikující stromolezci s praxí
Místo konání

Školní statek České zahradnické akademie, Dobrovského 177, Mělník