Certifikace ETW zajišťuje, že daný stromolezec má za sebou zkoušky, které prověřily, že jako odborný pracovník má praxi a kvalitní vzdělání a že se v oboru dále průběžně vzdělává. Certifikát ho opravňuje k odborným zásahům a posudkům dřevin rostoucích mimo les.

Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu tak teoreticky v učebně. Zkouška není určena pro začátečníky, ale pro profesionály, kteří již v oboru pracují. Pozorně si přečtěte „Pravidla certifikační zkoušky“, kde je obsažena většina informací o průběhu zkoušky a další dokumenty níže. V případě, že byste zde odpovědi na své otázky nenalezli, neváhejte se na nás obrátit osobně (viz kontakty na kancelář SZKT).

Pozor, nejedná se o výukový kurz, ale reálné přezkoušení dovedností a znalostí zkušenými komisaři. V případě, že si uchazeč potřebuje doplnit vědomosti v některé oblasti, může využít některý z našich jednodenních kurzů zaměřený na Vámi vybrané jednotlivé téma.

Sledujte kalendář akcí SZKT, který je v průběhu roku aktualizován.

Průběh certifikační zkoušky

Recertifikace

Certifikát je platný tři roky, poté je nutné ho obnovit, tj. požádat o recertifikaci.

Certifikát ETW

„My jsme odborníci na péči o stromy!“ Tuhle větu slýchají starostové obcí a vůbec majitelé stromů téměř denně. Péče o stromy však vyžaduje více než znalosti jak nabrousit řetěz motorové pily či jak si bezpečně přistavit žebřík k nejbližší větvi. Proč vyžadovat certifikát ETW se dozvíte dále.