Neuniklo Vám poslední číslo našeho časopisu? Neslo název „Ve Správě“ a v tematické části se tak věnovalo článkům z oblasti správy zeleně. Nemohlo se tak obejít bez příspěvku neochvějné zahradnice Hanky Pollertové, popisující útrapy v péči o Čelakovského sady v Praze a bez rozhovoru s neúnavným superstarostou obce Modrá na Zlínsku, panem Miroslavem Kováříkem, jehož kontinuální práce trvá na naše poměry neskutečné tři dekády. Zkušenosti posbírané za pět let mozaikovitého sečení městských trávníků prozradil Tomáš Gareis – správce zeleně z městských služeb v Písku. O důležitosti kontinuity a včasného plánování při postupném budování centrálního parku ve Zlíně se podělila Zuzka Řezníčková. O tom jak je složité zkorigovat na jednom území požadavky rozličných subjektů se zcela odlišnými zájmy se rozepsala Alice Dědečková, ve článku o potenciálu a hodnotách pražské Stromovky. A že stromy je důležité systematicky monitorovat a na jejich správu existují vhodné digitální nástroje, prozradila dendroložka z Ústí nad Labem – členka rady sekce Správa zeleně, Jitka Nováková. To a i mnohem více nabídlo čtenářům čtvrté číslo časopisu Zahrada Park Krajina v závěru loňského roku. Pokud se Vám nedostalo do ruky je možné si jej objednat i samostatně mimo předplatné, v tištěné ale i v PDF formě, a to prostřednictvím těchto webových stránek.

Ing. Ondřej Kofroň – garant čísla, koordinátor městské zeleně města Písku, místopředseda rady sekce Správa zeleně

Zpět