181,00 

Ve správě
Zahrada Park Krajina 4/2023

Kategorie:

Výňatek z editorialu:

„Naše klima se mění a zeleň se stále více stává závislou na rozhodnutí těch, kteří ji zodpovědně obhospodařují. Pro většinu občanů neviditelní, avšak posledními roky dostatečně poučení správci
městské zeleně se doslova před očima snaží měnit jednotlivé ulice a celá města. Osazují volná prostranství, bojují za rozdělení zpevněných ploch a chtějí lépe hospodařit s dešťovou vodou a i přes to, že snad každý z nás ve svém okolí v létě zaregistroval rozžhavené chodníky, usychající stromy či požár lesa nebo pole, jsou pod tlakem jiných a stále ještě převyšujících veřejných zájmů. Své snahy o změnu však nevzdávají a přicházejí s nimi znovu spolu s každým dalším projektem.“

Obsah

Marek Sobola

C. G. Swensson – krajinný architekt paneurópskeho významu

Katarína Ruschková

Shqipëria aneb Albánie – země mnoha tváří a překvapení

Attila Tóth

Cena za dielo krajinnej architektúry vo verejnom priestore

Kateřina Čadková

Úkolem starosty je mít dobré vize

Hana Pollertová

Česat Česad

Tomáš Gareis

Pět let mozaikového sečení městských trávníků v Písku

Zuzana Řezníčková

25 let budování parku ve Zlíně

Alice Dědečková

Jak uhájit potenciál a hodnoty Královské obory Stromovka?

Jitka Nováková

Propojení inventarizace stromů s péčí o dřeviny

Miroslav Gabriel

Úpravy venkovské zeleně – teorie nezaskočená praxí

Alena Burešová

Potřebují města krajinářské architekty?

Michal Babor

Fejeton: Časní stařečkové nesmí zemřít

Popis

Výňatek z editorialu:

„Naše klima se mění a zeleň se stále více stává závislou na rozhodnutí těch, kteří ji zodpovědně obhospodařují. Pro většinu občanů neviditelní, avšak posledními roky dostatečně poučení správci
městské zeleně se doslova před očima snaží měnit jednotlivé ulice a celá města. Osazují volná prostranství, bojují za rozdělení zpevněných ploch a chtějí lépe hospodařit s dešťovou vodou a i přes to, že snad každý z nás ve svém okolí v létě zaregistroval rozžhavené chodníky, usychající stromy či požár lesa nebo pole, jsou pod tlakem jiných a stále ještě převyšujících veřejných zájmů. Své snahy o změnu však nevzdávají a přicházejí s nimi znovu spolu s každým dalším projektem.“