Můžeme nabídnout

Biologická hodnota dřevin

Korektnost biologického hodnocení dřevin, potažmo lokality, na které se dřeviny vyskytují, je jedním ze zásadních požadavků správného rozhodovacího procesu…

Sanace a konzervace dřevin ve městě

Tento kurz je určen pro užší odbornou veřejnost zabývající se profesně hodnocením a ošetřováním dřevin rostoucích mimo les. V rámci tohoto…

Provozně nebezpečné dřevokazné houby

 Fyziologie a biologie dřevních hub vyskytujících se ve městském prostředí, jejich identifikace a návrh opatření pro zabezpečení provozní bezpečnosti dřevin.

Instalace pevných vazeb

Cílem je obeznámit účastníky se správným způsobem instalace vrtaných a podkladnicových vazeb. Zaměříme se na identifikaci defektů, které vyžadují zajištění pevnou…

Ochrana veřejné zeleně – od teorie k praxi

Cílem semináře je v první části seznámit účastníky se základní legislativou v ochraně rostlin, včetně povinností z ní vyplívajících a představit aplikaci Rostlinolékařský portál…

Kurz první pomoci a záchrany pro stromolezce I.

Kurz je zaměřen především na osvojení si zásad a postupů první pomoci, praktické zvládnutí krizových situací a bezpečný transport zraněného z koruny stromu v lokalitách s dobře dostupnou zdravotní péčí (tzn. v místech kam dojede záchranná služba).

Odebírejte newsletter a nezmeškejte žádnou novinku