Z iniciativy Sekce péče o dřeviny ISA, SZKT uzavřela smlouvu s pojišťovnou, která umožní našim členům si sjednat skupinové úrazové pojištění za výhodné ceny (s platností od 1.1.2024).

  • Tři varianty krytí za 300 Kč, 500 Kč, nebo 800 Kč za měsíc. Platba ročně, jako bonus k členství.
  • Pro práci na zemi i na laně.
  • Platí pro úrazy při práci a na cestách do ní i zpět.
  • Smrt, trvalé následky a doba nezbytného léčení!
  • Bez výluk pro stromolezce!!!

Základní informace naleznete v LETÁČKU.

Pokud vás zajímají další podrobnosti, veškerou dokumentaci z pojišťovny (Generali česká pojišťovna) naleznete pod odkazy níže.

Kontaktní osobou za SZKT je Karolína Báčová, která bude spravovat seznamy pojištěných členů a vše zajišťovat administrativně. E-mail: kancelar@szkt.cz; tel. +420 602 363 999.

Kontaktní osobou pro otázky související fungováním pojištění je Michal Malík, který pro SZK pojištění vyjednával. Obracet se na něj můžete i kvůli revizím a úpravám vašich stávajících smluv, nebo kvůli sjednání pojistky, která by dokrývala i nemoci. E-mail: michal@michalmalik.cz; tel. +420 721 023 382; www.michalmalik.cz/szkt