„My jsme odborníci na péči o stromy!“ Tuhle větu slýchají starostové obcí a vůbec majitelé stromů téměř denně. Péče o stromy však vyžaduje více než znalosti jak nabrousit řetěz motorové pily či jak si bezpečně přistavit žebřík k nejbližší větvi.

Ačkoliv je mezi širokou veřejností běžným názorem, že pečovat o stromy dokáže každý opak je pravdou. Pokud by tomu tak bylo tak bychom byly jediným státem na světě jehož obyvatelstvo je tvořeno zejména odborníky na dendrologii, fytopatologii, fyziologii, mechaniku, fyziku a pedologii. Ano to je minimální soubor znalostí které péče o stromy vyžaduje, přidáme li požadavky na znalost legislativy, bezpečnosti práce a správního řádu sami vidíte, že možná těch odborníku není nakonec tolik.
Vezmeme-li v úvahu jak vysokých společenský hodnot stromy dosahují, vyjádřeno v penězích mluvíme u starších stromů o statisících, pak by nás mělo zajímat jestli se o naše stromy skutečně starají odborníci. Ale když už se rozhodnete svěřit péči o stromy skutečným odborníkům většinu narazíte na otázku: Jak je poznám? Jelikož je v naší republice arboristika poměrně mladá specializace zahradnického oboru systém našeho odborného školství nám zatím ony potřebné odborníky neprodukuje. A když se zeptáte jakékoliv zahradnické firmy tak vám těžko přizná, že oni na stromy nejsou zrovna ti největší odborníci. Jak je tedy poznáte?

Jak je poznám?

Od roku 2001 u nás probíhá pod záštitou SZKT certifikace Evropský arborista (ETW). Jeto celoevropsky platná certifikace jejíž pravidla a požadavky jsou stanovena Evropskou arboristickou radou. Certifikace Evropský arborista je jedinou komplexní zkouškou v ČR která zaručuje určitou úroveň odborných znalostí pro jeho držitele. Seznam držitelů platných certifikátů naleznete na našich stránkách.

Jak jsem již zmínil, stromy představují velkou společenskou hodnotu a neodborný zásah je dokáže nejen poškodit, ale co víc. Pokud při péči o stromy spolupracujete s neodborníky nebo minimálně s „odborníky“ kteří svoji kvalifikaci nemohou prokázat vystavujete se jako majitelé nebo správci stromů hned několika rizikůmRizkujete trvalé poškození stromu které vede ke snížení jeho společenské hodnoty a může vést až k pokutě od České inspekce životního prostředí. Také podstupujete riziko, že člověk který není odborníkem může podcenit bezpečnost stromu a potřebný zásah na dané lokalitě a vy budete o několik tisíc korun lehčí a strom bude i po provedeném ošetření stále nebezpečný. A v neposlední řadě se množí případy kdy zásah provedený na stromě takovým „odborníkem“ udělá pravý opak než je vaše očekávání a bezpečnost stromu je nevhodným zásahem naopak snížena.

Certifikace Evropský arborista (ETW), je a v nejbližších letech bude jedinou zárukou že Váš odborník má požadovanou kvalifikaci. A proto buďte investory kteří si dokáží pohlídat své investice a žádejte pouze certifikované arboristy, kontrolujte zda mají platné certifikáty. Věřte že ve finále na této skutečnosti vždy vyděláte.

Seznam certifikovaných arboristů (ETW)

Jako malý příklad důležitosti spolupráce s certifikovanými arboristy je níže reportáž o osudu jednoho stromu, na jednu stranu sice daleko v USA, ale na druhou stranu kdo říká že se toto nemůže stát i u nás v Čechách.

Spor o strom skončil u soudu

uveřejněno: 17:15 CDT 7. května 2008
aktualizováno: 8:35 CDT 8. května 2008

KANSAS CITY, Mo. — Barbara a Chuck Millerovi z Brookside milují zahradu kolem svého domu. 
Když jim ale v loni do 90ti letého dubu bahenního uhodil blesk, došlo ke zlomení větve která se opřela o střechu sousedního domu musli jednat.

„Větev ležela na sousedovic střeše,“ řekla Barbara Millerová, „a to jsme pokládali za havarijní situaci.“ Ve zlatých stránkách je upoutal celostránkový inzerát jedné místní arboristické firmy. „Našli jsme celostránkový inzerát firmy Cartwright Tree Care. Bylo tam psáno certifikovaný arborista, řešení havarijních situací, a tak jsme na to číslo zavolali,“ řekl Chuck Miller.

(Ne)odborná firma

Hovořili s Erikem Cartwrightem, majitelem firmy Cartwright Tree Care. „Jednalo se o havarijní situaci na střeše domu,“ řekl Cartwright. Slíbil, že tu větev zajistí hned druhý den ráno. Ale když přijel, z odstranění větve kterémělo stát 1.200 USD se vyklubala akce, která stála 7.250 USD a kompletně změnila ráz zahrady Millerových i jejího okolí. „Jen co se pracovnící firmy pustili do práce, tak za námi přišli a řekli: „Bohužel to je mnohem horší než jsme původně předpokládali.“ Řekli, že většina toho stromu je poničená dřevokaznými mravenci,“ řekla Barbara Millerová. A to podle pracovníků firmy Cartwright znamenalo, že se téměř 30metrový dub musí pokácet.

Likvidaci stromu Millerovi po celý den dokumentovali digitálním fotoaparátem. Pokácení obrovského dubu bahenního trvalo přesně 12 hodin. Zbyl po něm jenom masivní pařez o průměru téměř 150 cm.

Bob Haines, pracuje již více než dvacet let jako certifikovaný arborista. Když uviděl snímky, na kterých Millerovi zachytili jednotlivé fáze kácení stromu, prohlásil, že ten strom nebylo třeba vůbec kácet.„Podle zbarvení lze určit, že ve stromě, který se kácel, nebyly téměř žádné dutiny ani shnilé dřevo,“ řekl Haines. Podle Hainese je třeba, aby se stromům věnoval vždy certifikovaný arborista, což ale právě Millerovi od Cartwrighta očekávali.

Pouze členství nestačí

Erik Cartwright mi přímo řekl: „Paní Millerová, jsme certifikovaní arboristé. Tím se lišíme od ostatních. Odvádíme kvalitní práci,“ řekla Barbara Millerová. Ale při vyšetřování televizní stanice KCTV5 vyšlo najevo, že Cartwright certifikovaný arborista není. Ve skutečnosti je jenom členem arboristické organizace, kterým se za členský příspěvek může stát kdokoliv.„Na to, abyste se stali členem, stačí zaplatit příslušný příspěvek. K získání certifikátu je ale nutné složit zkoušku,“ řekl Haines.

Televizní stanice KCTV5 navštívila Cartwrighta v jeho firemní kanceláři Grandview, Mo., a zeptala se ho, proč strom Millerových pokácel. Na otázku, zda ten strom byl zdravý, Cartwright odpověděl: „To víte, někdo říká že byl. A někdo zase že ne.“

Paní Millerová řekla, že si chce vysadit další dub bahenní, ale dobře ví, že se nedočká toho, až doroste velikosti původního dubu. „Tenhle dům jsme si koupili právě kvůli tomu stromu. Byl to nádherný strom a zvyšoval hodnotu tohoto místa. Byl to svým způsobem člen rodiny. Dali bychom nevím co za to, kdyby se ten strom mohli zachránit,“ řekla Barbara Millerová.

Soudní proces

Nakonec se spor o 90letý strom dostal před soud. Cartwright podal na Millerovy žalobu z důvodu, že mu nechtějí zaplatit. Millerovi podali protižalobu, protože podle by je měl odškodnit naopak Cartwright za to, že jim zbytečně pokácel zdravý strom, a najali si Hainese, aby to jako odborník před soudem dosvědčil. 
„Byl to velmi cenný strom a neměl se vůbec pokácet,“ řekl Haines. 
Soudce nakonec rozhodl ve prospěch Millerových. 
„Byl to prostě nepěkný zážitek pro všechny strany,“ řekl Cartwright. 
Cartwright řekl, že nyní zaměstnává certifikovaného arboristu, který je však právě na dovolené na Floridě.

No a co říci závěrem? Snad to aby jste nemuseli čelit dodavatelům, kteří si pouze myslí že jsou „odborníci“ jako pan Cartwright, aby jste měli sílu nezaplatit za špatně odvedenou práci jako paní Millerová a hlavě aby se zbytečně nekáceli stoleté stromy jako byl pan dub.

David Hora, DiS.