Sekce péče o dřeviny – ISA byla založena v roce 1990 jako jedna z profesních složek SZKT, z.s. Věnuje pozornost především komplexní péči o dřeviny (tj. arboristice) a možnostmi použití dřevin v zahradní a krajinářské tvorbě.

Od 1. ledna 1998 je SPoD-ISA členem mezinárodní arboristické společnosti International Society of Arboriculture – ISA a jejím zástupcem v ČR. Sekce Péče o dřeviny je oficiálním pořadatelem Stromolezeckých závodů v ČR, které jsou uznány jako kvalifikační pro postup na další úrovně – evropskou a mezinárodní. 

SPoD-ISA je od roku 1998 také členem evropského arboristického koncilu European Arboriculture Council – EAC. V rámci tohoto členství je dozorčím orgánem nad certifikací „European Treeworker“, která je v ČR dostupná od roku 2001.