Sekce SPoD pořádá mnoho atraktivních akcí, seminářů a workshopů, mezi kterými je nutno vyzdvihnout dnes již tradiční národní arboristickou konferenci „Strom pro život – život pro strom“.

Pořádané workshopy se týkají zejména řezu dřevin, bezpečnosti při práci v korunách stromů, technik stromolezení, kácení stromů ve ztížených podmínkách, chorob a škůdců dřevin, hodnocení stability stromů metodou SIA, provozní bezpečnost dřevin, péče o památné stromy aj.

Sekce vydala řadu sborníků ze seminářů, za podpory sponzorů vydala plakáty k ochraně dřevin na staveništi, výsadbě stromů a k péči o senescentní stromy.

Tematické okruhy našeho zájmu

  • znalost dřevin a jejich vlastnosti pro použití v zahradní a krajinářské tvorbě
  • standardizace technologických postupů při výsadbě a přesadbě (transferu) dřevin a následné péče o ně
  • uplatňování mimořádných postupů při péči o ohrožené a zvlášť cenné stromy
  • hodnocení dřevin podle kritérií významných pro zahradní a krajinářskou tvorbu
  • iniciace a spolupráce při tvorbě a zavádění právních a technických norem pro obor
  • zpřístupňování technologických a bezpečnostních informací pro obor stromolezectví
  • snaha o odborný růst pracovníků činných v oboru, pracovníků firem zabývajících se zakládáním objektů zeleně a následné péče o ně, pracovníků městských a obecních úřadů, arboristů, pracovníků ústavů památkové péče, institucí zabývajících se ochranou a tvorbou životního prostředí a pedagogů škol
  • rozvoj oborové i mezinárodní spolupráce

Akce týkající se SPoD

Všechny akce

23. MČR ve stromolezení

23. mistrovství ČR ve stromolezení proběhne 27.– 30. 6. 2024 ve Svitavách v Parku Jana Palacha.
Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina…

Strom pro život – život pro strom 2024

Dvoudenní národní arboristická konference. Program konference bude i letos koncipován ve dvou souběžných částech se společným dopoledním blokem první den konference. V hlavním sále bude probíhat arboristický program a ve druhém sále program připravený speciálně pro stromolezce.

Certifikace ETW – 10/2024

ETW / European Tree Worker
Zvyšte si svou profesní kvalifikaci!
Certifikace ETW zajišťuje, že daný stromolezec má za sebou zkoušky, které prověřily, že…