Sekce SPoD pořádá mnoho atraktivních akcí, seminářů a workshopů, mezi kterými je nutno vyzdvihnout dnes již tradiční národní arboristickou konferenci „Strom pro život – život pro strom“.

Pořádané workshopy se týkají zejména řezu dřevin, bezpečnosti při práci v korunách stromů, technik stromolezení, kácení stromů ve ztížených podmínkách, chorob a škůdců dřevin, hodnocení stability stromů metodou SIA, provozní bezpečnost dřevin, péče o památné stromy aj.

Sekce vydala řadu sborníků ze seminářů, za podpory sponzorů vydala plakáty k ochraně dřevin na staveništi, výsadbě stromů a k péči o senescentní stromy.

Tematické okruhy našeho zájmu

  • znalost dřevin a jejich vlastnosti pro použití v zahradní a krajinářské tvorbě
  • standardizace technologických postupů při výsadbě a přesadbě (transferu) dřevin a následné péče o ně
  • uplatňování mimořádných postupů při péči o ohrožené a zvlášť cenné stromy
  • hodnocení dřevin podle kritérií významných pro zahradní a krajinářskou tvorbu
  • iniciace a spolupráce při tvorbě a zavádění právních a technických norem pro obor
  • zpřístupňování technologických a bezpečnostních informací pro obor stromolezectví
  • snaha o odborný růst pracovníků činných v oboru, pracovníků firem zabývajících se zakládáním objektů zeleně a následné péče o ně, pracovníků městských a obecních úřadů, arboristů, pracovníků ústavů památkové péče, institucí zabývajících se ochranou a tvorbou životního prostředí a pedagogů škol
  • rozvoj oborové i mezinárodní spolupráce

Akce týkající se SPoD

Všechny akce

Odebírejte newsletter a nezmeškějte žádnou novinku