Středisko zajišťuje odbornou péči o zeleň v majetku Města Příbram, a to jak přímo na území města, tak v integrovaných obcích. Jedná se o běžnou údržbu, která zahrnuje sečení travnatých ploch, řezy a kácení stromů a keřů, hrabání listí, péči o  trvalkové záhony, výsadbu a péči o letničky a mobilní zeleň, sázení stromů, keřů.

V době vegetace (obvykle od konce dubna do konce října) sekáme travní porosty, hrabeme, nakládáme a odvážíme posekanou trávu k zpracování do městské kompostárny. Středisko disponuje čtyřmi samosběrnými sekačkami, čtyřmi mulčovacími sekačkami, třemi traktory, příkopovou sekačkou a strunovými sekačkami. Město je rozděleno do deseti bloků. Sekání probíhá vždy ve třech blocích najednou. Po skončení seče ve městě pokračujeme v sekání trávy v integrovaných obcích.

Květinovou výzdobu města jsme obohatili na několika místech o květinové pyramidy a závěsné nádoby.

Středisko se také stará o stromy a keře. To představuje prořezávky, zmlazování a odstraňování starých keřů. Stejně důležité je kácení suchých, havarijních stromů a dále stromů, které svými rozměry ohrožují provoz na komunikacích. Reagujeme na podněty občanům, kterým keře a stromy zastiňují byty, případně poškozují fasády budov. V těchto případech posuzujeme, zda stačí prořezávka nebo odstranění vegetace.

Při kácení vzrostlých stromů  úzce spolupracujme s odborem životního prostředí Městského úřadu Příbram. Stromy, jejichž obvod kmene je ve výšce 130 cm nad zemí větší než 80 cm, kácíme až po vydání rozhodnutí ke kácení OŽP MěÚ.

V jarním a podzimním období vysazujeme keře a stromy a to buď jako náhradní výsadbu za odstraněné stromy a keře nebo jako rozšíření zeleně.

Zpět