Ve správě Městských služeb Písek s.r.o. je téměř 100 ha zeleně. Údržba spočívá především v sekání trávy a její odklízení. Sečení se během roku provádí v parcích 8 – 10 krát, na sídlištích 4 krát a na ostatních plochách 2 krát. Kromě sečení trávníků jsou prováděny práce související s jejich údržbou, tj. vyhrabávání, hnojení, chemická ochrana a doplňování zeminy. Mezi další činnosti našich zahradníků patří také ošetřování okrasných keřů a stříhání živých plotů. Provádíme též rekonstrukce zeleně a to od kácení a likvidaci stromů včetně štěpkování dřevního odpadu, odfrézování pařezu až přes výsadby okrasných dřevin a stromů. Ve vlastní zahradě je pěstován sadbový materiál, který je určen k výsadbě váz, okrasných nádob, mobilní zeleně, květinových záhonů v centru města  a v parcích. Dále toto středisko obhospodařuje městskou kompostárnu za teplárnou, kam se sváží veškerý bioodpad z celého města. Ve volných kapacitách nabízíme své služby  a vypěstovaný materiál firmám i široké veřejnosti. Naši zahradníci se mimo jiné starají také o jezírka i vodotrysky.

Zpět