Statutární město Ústí nad Labem je rozděleno na 4 městské obvody. Péči o zeleň zajišťují jednotlivé městské obvody a dále na vybraných pozemcích Městské služby města Ústí nad Labem ( areály sportovišt, bazénů a koupališť), případně Kulturní středisko města Ústí nad Labem ( areál letního kina, kulturního domu).

Celkově mají městské obvody ve své péči  342 ha travnatých ploch, 63 ha keřových ploch, 187 ha stromových skupin (mimo lesů) a 121 alejí a uličních stromořadí, ve kterých se nachází více jak 3500 stromů.

Kromě jednotlivých správců zeleně, kteří zajišťují běžnou údržbu  je ve městě zřízena i funkce městského dendrologa, který pomáhá správcům řešit problematické případy, zpracovává návrhy péče o významné a památné stromy, je poradcem v oblasti možných výsadeb a ošetření stromů a hlavně provádí inventarizaci stromů na městských pozemcích. K hodnocení využívá i přístrojové metody. Naše město disponuje 3D akustickým tomografem.

Město Ústí nad Labem je také městem památných a významných stromů. Na území města máme vyhlášených 20 památných stromů a 86 evidovaných významných stromů na pozemcích města a 40 významných stromů na soukromých pozemcích. Dvakrát jsme uspěli v anketě Strom roku, kdy naše Břestovce ve Smetanových sadech získaly 2. místo a Strážný dub u Nemocnice 3. místo.  

Zpět