Zdarma ke stažení.

100 let oboru
Zahrada Park Krajina 4/2018

Kategorie:

Úvodem k tématu 100 let zahradnického oboru je zajímavý článek prof. Marečka, který poukazuje na podobnost osudů republiky a našeho oboru. Všímá si, že úspěchy, kterých bylo dosaženo, záviseli na nadšení a obětavosti jedinců, nikoli na vůli vládnoucí síly. To dokládá také článek o Floře Olomouc. Po jeho přečtení si uvědomíte, jak vysoko mělo naše výstavnictví namířeno.

Obsah

Jiří Mareček

Zrození a rozvoj soudobého pojetí zahradní a krajinářské architektury

Anketa: Zahradnická ohlédnutí

Šárka Steinová

Zahradní umění v letech 1918–1948

Marek Sobola

Krajinná architektúra v Žiline počas prvej Československej republiky

Zdenek Sendler

Budoucích 100 let zahradní architektury

Jiří Finger

Přínos FLORY OLOMOUC k rozvoji krajinářské architektury

Šárka Steinová

Činnost okrašlovacích spolků

Přemysl Krejčiřík

Role SZKT v budoucí spolkové činnosti

Adam Baroš

Úvaha nad budoucností vědy a výzkumu v použití bylin v následujících letech

David Kopecký

Kolektivní paměť Československa vyprávěná v příbězích Stromů svobody

Zuzana Řezníčková

Hledejme způsoby, jak lidi spojovat

Pavel Wágner, Lenka Malá

Poslední století v životě tisícileté lípy v Tatobitech

Zdenek Novák

Quo vadis, památková péče v zahradách?

Lenka Křesadlová

Sto let zájmu a péče o památky zahradního umění

Eliška Slabochová

Rekonstrukce zahradního prostoru poloviny dvojvily bratři Čapků

Hana Pollertová

Zahrada Karla Čapka pohledem pečovatele

Jaromír Tlustý, Jirí Šindelář

100 let Bečovské botanické zahrady

Popis

Úvodem k tématu 100 let zahradnického oboru je zajímavý článek prof. Marečka, který poukazuje na podobnost osudů republiky a našeho oboru. Všímá si, že úspěchy, kterých bylo dosaženo, záviseli na nadšení a obětavosti jedinců, nikoli na vůli vládnoucí síly. To dokládá také článek o Floře Olomouc. Po jeho přečtení si uvědomíte, jak vysoko mělo naše výstavnictví namířeno.