Zdarma ke stažení.

Zahrada Park Krajina 3/1991

Kategorie:

Třetí a čtvrté číslo časopisu Zahrada-Park-Krajina.

Obsah

Jaroslav Šubr

Park jako místo (k) dialogu

Dana Marcinková

Rekonštrukcia areálu kaštieľa v Dubnici nad Váhom

Ivan Tomaško

Rekonštrukcia prírodne-krajinárskeho parku v Dubnici nad Váhom

Ľubica Lešinská

Historické parky trnavského regiónu

Jan Ondřej

Využívání nebo zneužívání historických parků a zahrad?

Ivar Otruba

K zamyšlení

Jaroslav Šubr

Parky Jižních Čech - evropské přírodní a krajinářské parky (na okraj stejnojmenné konference)

Božena Pacáková - Hošťálková

Evropská barokní zahrada a její současné užití

Zdenka Rešovská

Naše snaha - mestský úrad zelene

Zdeněk Tupý

Výtvarné a estetické aspekty zahradně architektonické a krajinářské tvorby a její sociologické a psychologické hodnoty

Zdenka Rešovská

Spontánne rastúca flóra mesta

Alena Salašová

Niektoré problémy tvorby územných systémov ekologickej stability

Ivan Juhás

Metódy diaľkového prieskumu Zeme pri tvorbe krajinno-ekologických podkladov - 2. část

Miroslava Teterová, Jan Macháč

Současná situace ve výrobě osiva trav pro nezemědělské zatravňování

Jan Ondřej

Kvalitní hydroizolační folie - záruka zdárného ozeleňování střech

Jan Ondřej

Travnatá parkoviště zpevněná vegetačními prefabrikáty

Eva Bardovská

Rostliny pnoucí a popínavé - CLEMATIS

Popis

Třetí a čtvrté číslo časopisu Zahrada-Park-Krajina.