181,00 

Zeleň na kontrukcích
Zahrada Park Krajina 1/2023

Kategorie:

Tematickou část jsme tentokrát věnovali zeleni na konstrukcích. V historicky prvním vydání tohoto časopisu v roce 1991 napsal Jan Ondřej: „Zodpovědně prohlašuji, že éra rozvoje střešního ozeleňování u nás čeká na startovní čáře a je pouze otázkou solventnosti zákazníků nebo investorů, kdy se rozběhne. (…)“ Jak vizionářský názor!

V tomto čísle vám přinášíme různé pohledy na využití zeleně na konstrukcích, která zvyšuje hodnotu bydlení a přispívá k stabilizaci
teplotních výkyvů a vodní bilanci. Nechte se inspirovat, ať jsou naše města zase o krůček stabilnější a odolnější vůči klimatickým změnám.

Obsah

Dagmar Fetterová

Zámek a park v Habrovanech

Jarmila Hušková

FLORIADE EXPO 2022

Eugen Lipka

Záhrada, park, detail roka 2021

Karel Kříž

Výstavba a sanace vedení technické vybavenosti ve vztahu ke správě zeleně

Alena Klimešová

Půdní buňky a hospodaření s dešťovou vodou

Kateřina Čadková

Propojení firem a výzkumu v Česku hodně chybí

Kristina Kadlas Blümelová

Mokřadní záhon na střeše

Martina Polachová, Antonín Novák

Zelená střecha na panelovém domě

Kateřina Čadková

Život na střeše v blízkosti historického centra

Iveta Kouřilová, Jitka Vágnerová

Zeleň brněnským střechám

Štěpánka Černá

Živá stěna v srdci města

Filip Vrbas

Cesta k vertikálním zahradám

Marek Sobola

Strešná zeleň a konzervácia torzálnej architektury

Zdeněk Novák

Vegetace na konstrukci a památkově chráněné objekty

Vladimír Hula

Zelené střechy z pohledu entomologa

Popis

Tematickou část jsme tentokrát věnovali zeleni na konstrukcích. V historicky prvním vydání tohoto časopisu v roce 1991 napsal Jan Ondřej: „Zodpovědně prohlašuji, že éra rozvoje střešního ozeleňování u nás čeká na startovní čáře a je pouze otázkou solventnosti zákazníků nebo investorů, kdy se rozběhne. (…)“ Jak vizionářský názor!

V tomto čísle vám přinášíme různé pohledy na využití zeleně na konstrukcích, která zvyšuje hodnotu bydlení a přispívá k stabilizaci
teplotních výkyvů a vodní bilanci. Nechte se inspirovat, ať jsou naše města zase o krůček stabilnější a odolnější vůči klimatickým změnám.