45,00 

Živá voda (jen PDF)
Zahrada Park Krajina 2/2021

Kategorie:

S tématem Živá voda volně navazujeme na předchozí číslo věnované zemědělské krajině a péči o ni. Tentokrát je pozornost zaměřena na dobré hospodaření s vodou. Dočtete se o neuvěřitelném oživení meandrů řeky Dyje, unikátní ptačí rezervaci na obnovených mokřadech Josefovských luk, o ambiciózním projektu Divoké Vltavy v Praze i vydařených současných úpravách městských nábřeží. Nejenom arboristy bude zajímat použití biouhlu pro zlepšení stanovištních podmínek stromů.

Obsah

Petr Holub

Příspěvek archeologie k poznání podoby pernštejnských zahrad

Zoltán Balko

Park Sunder Nursery v Naí Dillí Dílo

Helena Vrablcová

Světlo v Lednicko-valtickém areálu

Chris Fields-Johnson, Chelsi Abbott

Použití biouhlu v arboristice

Kateřina Čadková

Rozhovor s Terezou Onwa Královou

Břeněk Michálek

Josefovské louky – krajina pro ptáky i pro lidi

Eva Wagnerová

Návrh úpravy Divoké Vltavy na Císařském ostrově

Tomáš Popelínský

Česká nábřeží 2018–2021

Jiří Malík

Know-how Živá krajina: adaptace na klimatickou změnu

Věra Přibylová

Když se rostliny vypařují pod rukama

Popis

S tématem Živá voda volně navazujeme na předchozí číslo věnované zemědělské krajině a péči o ni. Tentokrát je pozornost zaměřena na dobré hospodaření s vodou. Dočtete se o neuvěřitelném oživení meandrů řeky Dyje, unikátní ptačí rezervaci na obnovených mokřadech Josefovských luk, o ambiciózním projektu Divoké Vltavy v Praze i vydařených současných úpravách městských nábřeží. Nejenom arboristy bude zajímat použití biouhlu pro zlepšení stanovištních podmínek stromů.