Certifikace ETW – první polovina října 2022 – připravujeme!

První polovina měsíce října, Certifikace

Popis akce - charakteristika

Certifikace European Tree Worker pro stromolezce.

Je to celoevropsky platná certifikace, jejíž pravidla a požadavky jsou stanoveny Evropskou arboristickou radou.

Certifikace ETW zajišťuje, že daný stromolezec má za sebou zkoušky, které prověřily, že je odborný pracovník, má praxi a kvalitní vzdělání, že se v oboru dále průběžně vzdělává.

To ho opravňuje k odborným zásahům a posudkům dřevin rostoucích mimo les.

Zvyšte si svou profesní kvalifikaci.

Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu, tak teoreticky v učebně.

Zkouška není určena pro začátečníky, ale pro profesionály, kteří již v oboru pracují.

Z praktických i teoretických dovedností Vás vyzkouší zkušení komisaři.

Certifikace se uskuteční v první polovině října a přesné datum bude zveřejněno co nejdříve…

Pro koho je akce určena

  • Praktikující stromolezci s praxí

Partneři akce

Místo konání: Školní statek České zahradnické akademie, Dobrovského 177, Mělník

Podobné akce

Trvalky – jarní a časně letní aspekt – 6/2022

Přímo v terénu v Dendrologické zahradě si ukážeme přelom jarního a časně letního aspektu.
Řízená diskuze se bude týkat zejména všech aktuálních otázek stran zakládání a dlouhodobého rozvoje trvalkových výsadeb různých typů.

1
150 150 Certifikace ETW – první polovina října 2022 – připravujeme! 2022-04-27