Certifikace ETW – 10/2024

Certifikační zkouška pro stromolezce

Certifikace   10. 10. 2024   Garant certifikace: Ing. Tomáš Dolenský

Objednat Certifikace ETW – 10/2024

Vaše cena
S členstvím v SZKT ušetříte

Přednášející

ETW / European Tree Worker

Zvyšte si svou profesní kvalifikaci!

Certifikace ETW zajišťuje, že daný stromolezec má za sebou zkoušky, které prověřily, že je odborný pracovník, má praxi a kvalitní vzdělání, že se v oboru dále průběžně vzdělává. To ho opravňuje k odborným zásahům a posudkům dřevin rostoucích mimo les. Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu, tak teoreticky v učebně. Z praktických i teoretických dovedností Vás vyzkouší zkušení komisaři. Zkouška není určena pro začátečníky, ale pro profesionály, kteří již v oboru pracují!

Přihláška

Ceny za certifikační zkoušku (vč. 21% DPH):

Člen SZKT, mezinárodní organizace ISA nebo absolvent ČZA Mělník – včetně zkoušky Záchrana zraněného (15 065,- Kč)

Člen SZKT, mezinárodní organizace ISA nebo absolvent ČZA Mělník a zároveň držitel platných certifikátů SKT A nebo ABA A1 nebo absolvent kurzu stromolezecké praktické záchrany, zakončený zkouškou ( SZKT, z. s., Workasafety, Singing Rock, Skyman, atd.)) (13 855,- Kč)

Ostatní, včetně zkoušky Záchrana zraněného (16.759,- Kč)

Ostatní a zároveň držitel platných certifikátů SKT A nebo ABA A1 nebo absolvent kurzu stromolezecké praktické záchrany, zakončený zkouškou ( SZKT, z. s., Workasafety, Singing Rock, Skyman, atd.)) (15 549,- Kč)

Opakování jedné části zkoušky (7 260,- Kč), za druhou a každou další část se částka 7 260,- Kč navyšuje o 2.500,- Kč

Storno poplatek (3 449,- Kč)

Partneři akce

Program

Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v terénu, tak teoreticky v učebně. Zkouška není určena pro začátečníky, ale pro profesionály, kteří již v oboru pracují.

Jednotlivé části certifikační zkoušky:

 1. Písemná zkouška – test
 2. Písemná zkouška – determinace dřevin
 3. Ústní zkouška
 4. Praktická zkouška – stromolezecká zkouška
 5. Simulace 1 (výběr jedné varianty z témat: řez stromů, vazby, hodnocení stromů, výsadba)
 6. Simulace 2 (výběr jedné varianty z témat: řez stromů, vazby, hodnocení stromů, výsadba)
 7. Simulace 3 – záchrana zraněného – Držitelé platných certifikátů SKT A nebo ABA A1 nebo absolventi kurzu stromolezecké praktické záchrany, zakončený zkouškou (SZKT, z. s.,  Worksafety, Singing Rock, Skyman.cz a další) nemusí skládat část zkoušky Záchrana zraněného. Pokud chcete tuto možnost využít, je nutné zaslat kopii certifikátu nebo potvrzení do kanceláře spolu s vyplněnou přihláškou!

Pozorně si přečtěte „Pravidla certifikační zkoušky“, kde je obsažena většina informací o průběhu zkoušky a další dokumenty níže. V případě, že byste zde odpovědi na své otázky nenalezli, neváhejte se na nás obrátit osobně (viz. kontakty níže).

Informace ke stažení:

(Pozor, nejedná se o výukový kurz, ale reálné přezkoušení Vašich dovedností a znalostí zkušenými komisaři. V případě, že si potřebujete doplnit vědomosti v některé oblasti můžete třeba využít některý z našich jednodenních kurzů zaměřený na Vámi vybrané jednotlivé téma. Sledujte kalendář akcí SZKT, který je v průběhu roku aktualizován.)

Pro přihlášené na certifikaci nabízíme možnost odsouhlasení výstupového setu! Zájemci zašlou svůj výstupový set ke schválení nafocený na adresu kanceláře SZKT kancelar@szkt.cz. Na fotografii v dostatečném rozlišení musí být set zavěšen na laně a musí být doplněn slovním popisem (názvy výrobků – typové označení od výrobce).  Fotografie budou předány bezpečnostnímu technikovi certifikace ke kontrole a schválení. V případě nejasností, nebo když váš set bude nevyhovující, budete kontaktováni v dostatečném předstihu bezpečnostním technikem. V opačném případě je váš set v pořádku.

Kontaktní informace:

 • pro dotazy k organizaci:
  SZKT, z. s., Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: +420 257 323 953, e-mail: kancelar@szkt.cz nebo cernovska@szkt.cz
 • pro odborné dotazy k certifikaci ETW:
  Ing. Tomáš Dolenský, Tel.: +420 777 109 135, e-mail: cepek@cepek.info
150 150 Certifikace ETW – 10/2024 2024-07-09
Pro koho je akce určena
 • Praktikující stromolezci s praxí
Místo konání

Školní statek České zahradnické akademie, Dobrovského 177, Mělník