Aktuální číslo

Zahrada Park Krajina: Udržitelnost 3/2022

Pojem „udržitelný rozvoj“ byl definován v roce 1987 jako „takový rozvoj, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své.“ Měl by stát na třech pilířích udržitelnosti, a to ekonomickém, enviromentálním a sociálním.

3 cesty jak získat časopis

1

Časopis ZPK je součástí výhod všech kategorií členství v SZKT. Staňte se členem a časopis obdržíte automaticky.

Stát se členem
2

Objednejte si časopis ZPK na celý kalendářní rok a obdržíte čtyři čísla za cenu 724,- Kč (včetně 10% DPH).

Koupit předplatné
3

Časopis lze zakoupit v knihkupectví Academia (Václavské náměstí, Praha) nebo si objednejte z naší nabídky.

Koupit jedno číslo

Zahrada Park Krajina je odborný časopis zabývající se tématy krajinářské architektury, správy zeleně a péče o ni. Přináší informace o aktuálním dění v oboru i ohlédnutí do historie. Představuje inspirativní osobnosti, pozoruhodná díla a poutavé krajiny u nás i ze světa.

Poslat námět

Redakční rada je složena z členů SZKT, vytváří obsah a garantuje kvalitu časopisu. Jmenována je ředitelem SZKT na dobu 3 let, ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu.

Kontakt

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. Plzeňská 247/59, Praha 5 T: 257 323 953

Inzerce