Průběh závodů, disciplíny a historie ve světě

Mistrovská utkání profesionálních stromolezců jsou pořádána po celém světě. Poskytují platformu a zázemí pro arboristy, kteří zde mají možnost předvést nejen nejnovější lezecké techniky ale také inovace ve vybavení.

Arboristé – stromolezci jsou odborníci, kteří pečují o stromy v našich sídlech a ve svém oboru mají nezastupitelnou roli. Během závodů ukazují nejvyšší stupeň profesionálního umění a bezpečnosti práce a zároveň skrze atraktivní podívanou přibližují svoji práci divákům.

Závody napodobují každodenní pracovní podmínky arboristů v závodním poli. Během pěti disciplín (práce v koruně stromu, záchrana zraněného lezce, instalace lana do koruny stromu, rychlostní výstup po větvích a jištěný šplh) semifinále podávají muži i ženy skvělé výkony. Každá disciplína testuje závodníkovyprofesionální schopnosti a bezpečné manévrování v koruně stromu zatímco předvádí simulace reálných arboristických zásahů. Závodí se na čas a ve způsobu a čistotě provedení za což jsou soutěžící bodovaní.

Historie závodů

V roce 1976 zorganizoval pan Dick Alvarez z Atascadera ve státě Kalifornie první stromolezeckou soutěž mezinárodní arboristické společnosti ISA. Tato soutěž se konala ve městě St. Louis ve státě Missouri. Jedinou disciplínou této soutěže byla tehdy záchrana zraněného stromolezce v koruně stromu. Soutěž se od té doby konala každým rokem. Postupem času několikrát změnila svůj název i počet disciplín a rozšířila se téměř po celém světě. Nyní je známá jako Mezinárodní stromolezecké mistrovství (The International Tree Climbing Championship – ITTC), pořádané společností ISA každým rokem v rámci její Mezinárodní konference, za účasti nejlepších stromolezců jednotlivých členských států. Smyslem tohoto mistrovství je nejen zvyšovat kvalitu a bezpečnost práce stromolezců při ošetřování stromů, ale také prezentovat odborné i laické veřejnosti možnosti používaných stromolezeckých technik a aktuální vývoj stromolezeckých technik. Mistrovství rovněž dává stromolezcům možnost ukázat veřejnosti svou nezastupitelnou roli v oboru péče o stromy.

Nejlepší stromolezci soutěží nejdříve na národních, dále na evropských a potom mezinárodních závodech. Závody pořádají pobočky mezinárodní společnosti ISA tj. u nás Sekce péče o dřeviny. ISA prostřednictvím své speciální komise aktualizuje mezinárodní pravidla a zároveň dohlíží na kvalitu, úroveň i objektivitu závodů.

Historie a výsledky mistrovství ČR ve stromolezení najdete zde >>.

Evropské a Mezinárodní závody

Od roku 1995 se pravidelně pořádají mistrovství Evropy za účasti nejlepších stromolezců z evropských členských států ISA. Podmínkou účasti na evropských závodech je členství v ISA. První závodník který se oficiálně účastnil evropských závodů byl Jiří Kořínek, DiS. mistr ČR ve stromolezení z roku 2001. Stalo se tak na 6. mistrovství Evropy ve stromolezení v norském Oslo, pořádaném 22.6.2002. Z dvaceti pěti závodníků obsadil v celkovém hodnocení krásné patnácté místo. Mezi účastníky, kteří poprvé reprezentovali na mistrovství Evropy, skončil třetí a výborně zabodoval v disciplině jištěný šplh, kde obsadil šestou příčku ze všech účastníků. Náš reprezentant přijel do Osla doprovázen také historicky největším počtem českých fanoušků na zahraničních závodech. Devatenáct silných hlasů pod českou vlajkou vytvořilo velmi povzbudivou až téměř domácí atmosféru, která také napomohla k dosažení skvělého výsledku i celkovému dobrému dojmu z celé české výpravy.

Průběh závodů a pravidla

Přestože se závody řídí mezinárodními pravidly, mají jednotlivé země určitý malý prostor pro přizpůsobení svým vlastním národním specifikám stromolezení. Struktura závodů je však vždy stejná a závodníci závodí v pěti základních disciplínách:

1. Práce v koruně stromu

Práce v koruně stromu je disciplínou, jenž testuje schopnost lezce pohybovat se rychle a bezpečně v koruně stromu pomocí lana a sedacího úvazu tak, aby strom nepoškodil. Soutěžící startuje z místa v koruně a musí navštívit pět míst v koruně se specifickými úkoly, které simulují běžné úkony při ošetřování stromů. Soutěžící mohou obdržet prémiové body za dobře vykonaný úkol, jež jsou zúročeny v konečném času, stejně tak jako i trestné body, které jsou soutěžícímu připočteny, nesplní-li soutěžící úkol či poruší-li některé z pravidel mistrovství.

2. Záchrana zraněného lezce

Záchrana zraněného lezce z koruny stromu je disciplínou časovou, která testuje schopnost lezce rychle a bezpečně poskytnout první pomoc svému zraněnému kolegovi v koruně a dopravit jej z koruny na zem. Scénář záchrany raněného si soutěžící do určité míry tvoří sám a je projevem jeho schopnosti improvizace, která se také hodnotí. Dopravu zraněného stromolezce na zem musí závodník zvládnout v předem stanoveném časovém limitu.

3. Instalace lana v koruně stromu

Instalace lana v koruně stromu je časově omezená disciplína, jenž ověřuje schopnost soutěžícího ze země přesně umístit vrhací lanko a lezecké lano v koruně stromu ve výšce mezi 15 až 30 metry tak, aby byl na něm schopen vystoupit do koruny. Každý soutěžící má k dispozici dvě lezecká lana a neomezený počet pokusů v časově omezeném limitu 5 minut.

4. Jištěný rychlostní výstup

Tato disciplína ověřuje schopnost soutěžícího vystoupit v co nejkratším čase do určeného místa v koruně stromu ve výšce 20 metrů a to ze země pouze po větvích předem připravenou cestou. Disciplína je měřena na čas a soutěžící, jenž v nejkratším čase dosáhne stanoviště v koruně stromu a zazvoní na zvonek, vítězí.

5. Jištěný šplh

Jištěný šplh ověřuje schopnost lezce bezpečně a rychle vystoupit do koruny stromu ve volném prostoru na předem připraveném laně. Stejně jako v předchozí disciplíně i zde je měřen lezcův čas, přičemž nejrychlejší lezec se stává vítězem.

Tři až čtyři lezci s nejlepšími výsledky z předchozích pěti disciplín postupuje do finále. Finále je vyvrcholením celého mistrovství a lezec s nejlepším ohodnocením se stává absolutním vítězem šampionátu.

Finále – Výzva mistrům

Finálové klání ověřuje mistrovské schopnosti lezecké, rychlý a bezpečný výstup i pohyb v koruně stromu a demonstruje způsob práce stromolezců při ošetřování stromů. Lezec musí nejprve ze země instalovat lano do vhodného místa, pak vstoupit do koruny a navštívit tři stanoviště ve stromě na kterých plní příslušné úkoly. Tato finálová disciplína je časově omezena, v rámci tohoto časového limitu musí lezec splnit všechny své úkoly, jinak je diskvalifikován.