Ing. Jiří Skotnica, předseda rady sekce
Absolvent Střední zahradnické školy v Mělníku a Zahradnického inženýrství na Mendelově univerzitě v Lednici na Moravě. S profesionální péčí o stromy začínal v roce 2001. Od praktické práce stromolezce se postupně propracoval k řízení vlastní společnosti All4trees, s.r.o., která zajišťuje komplexní služby v oboru. V roce 2009 se stal členem rady SPoD – ISA, od roku 2015 je jejím předsedou. 
skot@all4trees.cz
Ing. Jiří Rozsypálek, místopředseda rady sekce
jirkarozsypalek@seznam.cz
Ladislav Kejha 
Lovec okouzlený světem, zahradník – arborista. Střední zahradnická škola, kurz komplexní péče o dřeviny. Je spoluvlastníkem zahradnické firmy od roku 1990. V SZKT v různých orgánech působí již mnoho let. Také přednáší.  lada.kejha@post.cz
Ing. Tomáš Dolenský
Arborista, držitel certifikátů  ČCA, ETW. Podniká v oboru od roku 2001. Absolvent LDF MENDELU oboru Arboristika a FŽP na ČZU obor Ochrana přírody.
cepek@cepek.info
Ing. Petr Iran
Absolvent VŠB–TU Ostrava a ČZU–Praha. Přes různou pracovní činnost od těžké práce v lese přes zahradnické firmy, se prokousal až na ČZU, kde má na starosti Demonstrační a experimentální pracoviště, jako jsou výukové skleníky a arboretum. Dále působí jako přednášející  nově zařazeného studijního předmětu arboristika, který od r. 2015 garantuje.Vlastní certifikáty  ETW, ČCA a je rovněž aktivním stromolezcem.
petr.iran@centrum.cz
Ing. Petr Růžička
Absolvent odboru lesní inženýrství na lesnické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2000 působí jako vedoucí oddělení péče o dřeviny ve společnosti BAOBAB – péče o zeleň s.r.o.
ruzicka@baobab.cz
Mgr. Alena Klimešová, DiS.

aklimesova@gmail.com
Ing. Jiří Šmída
Absolvent oboru Management zahradních a krajinářských úprav na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity. Pracuje na Správě Průhonického parku Botanického ústavu AV ČR a současně působí jako doktorand na Ústavu biotechniky zeleně na Zahradnické fakultě. Člen Rady sekce péče o dřeviny SZKT. Zapálený cestovatel, lyžařský instruktor a muzikant.
jiri_smida@centrum.cz
Ing. Marek Žďárský
marek.zdarsky@arbonet.cz