Ing. Jiří Rozsypálek, předseda sekce
jirkarozsypalek@seznam.cz
Marek Šíma, místopředseda sekce
Arborista, absolvent oboru Arboristika na LDF Mendelu, držitel certifikátu ETW. Věnuje se hodnocení stromů – zejména stabilita a využití přístrojových metod (TA, TMG, EIT). Zájem o biodiverzitu s vazbou na dřeviny. Vedoucí oddělení arboristiky u společnosti Lesy hl. m. Prahy.
mareksima83@gmail.com
Michal Braunč
Arborista podnikající v oboru od roku 2009. Držitel certifikace ETW a kvalifikace Samostatný technik arborista. Jednatel společnosti Stromoborci s.r.o. Věnuje se tvorbě výukových aplikací, a spolupracuje s ČZU na tvorbě výukových pomůcek pro studenty arboristiky.
mbraunc@gmail.com
Ing. Tomáš Dolenský
Arborista, držitel certifikátů  ČCA, ETW. Podniká v oboru od roku 2001. Absolvent LDF MENDELU oboru Arboristika a FŽP na ČZU obor Ochrana přírody.
cepek@cepek.info
Mgr. Alena Klimešová, DiS.
Arboristka, ilustrátorka, studentka doktorského studia na LDF MENDELU, absolventka VOŠ Zahradnická Mělník, LDF MENDELU, Environmentálních studií na FSS MUNI (Masarykova univerzita), ISA Certified Arborist.
aklimesova@gmail.com

Mgr. Jitka Müllerová, DiS.
Absolventka oboru Ochrana životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého a VOŠ Zahradnické Mělník, vlastní  certifikáty ČCA – konzultant a ČCA – stromolezec. V oboru podniká od roku 2003, od r.2017 se aktivně věnuje stromolezení.
muellerova.j@seznam.cz
Ing. Petr Růžička
Absolvent odboru lesní inženýrství na lesnické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2000 působí jako vedoucí oddělení péče o dřeviny ve společnosti BAOBAB – péče o zeleň s.r.o.
ruzicka@baobab.cz